Misja i wartości Grupy mBanku

 

mBank od lat jest synonimem innowacyjnych, wiedzionych wygodą klienta rozwiązań w bankowości. Jako pierwszy w pełni internetowy bank w Polsce wyznacza również dzisiaj standardy rozwoju bankowości mobilnej i internetowej. Misja mBanku koncentruje się na klientach. Ambicją mBanku jest być bankiem, który celnie odczytuje i przewiduje potrzeby swoich klientów oraz potrafi precyzyjnie na nie odpowiadać. W rezultacie zapoczątkowanej w 2013 roku unifikacji polityki brandingowej, obecnie wszyscy klienci obsługiwani są pod wspólnym szyldem mBanku. Jednocześnie zespół mBanku, wewnętrznie wypracował kanon wartości i zachowań, charakteryzujących pracowników mBanku - orientujących działania Grupy na rzecz misji tworzenia lepszego banku dla swoich klientów. Wyspecjalizowane usługi bankowe dedykowane różnym grupom klientów są stale doskonalone, dostosowywane do zmieniających się zachowań klientów. Organizacja wokół wspólnych, współdzielonych przez pracowników wartości pomaga skutecznie mierzyć się z wyzwaniami rynku, a klientom dostarczać satysfakcjonujące doświadczenie współpracy z bankiem.

 

Wartości mBanku

mBank to przede wszystkim ludzie, których łączy współpraca zorientowana na zrozumienie i celne odpowiadanie na potrzeby klientów oraz odpowiedzialność za ich zadowolenie. Wspólne wartości stanowią podstawę rozwoju organizacji oraz budowania zaufania w relacjach z klientami. Jasno określony model wartości (schemat poniżej) jest wyrazem wewnętrznej spójności organizacji ukierunkowanej na oferowania najwyższych standardów obsługi, a także wyznaczania właściwych kierunków działania w warunkach coraz bardziej wymagającego otoczenia bankowego.

Obrazek przedstawia ikonę mobilności:
1. Myślenie klientem: Rozumienie potrzeb klientów oraz dostarczanie najwyższej jakości pracy i rozwiązań poprzez współpracę i budowanie trwałych relacji;
2. Patrzenie w przyszłość: Otwartość na zmiany oraz innowacyjność, a także poszukiwanie nowych, ciekawych rozwiązań odważnie wyprzedzając dotychczasowe trendy;
3. Upraszczanie: Propagowanie prostego i zrozumiałego podejścia zarówno wśród pracowników jak i wobec Klientów wyrażając tym samym szacunek dla ich czasu i dążąc do obustronnych korzyści;
4. Zaangażowanie: Silna motywacja i dążenie do pełnej realizacji postawionych celów przyczyniając się do rozwoju organizacji i kreowania wartości dla interesariuszy;
5. Profesjonalizm: Nacisk na wiedzę i kompetencje odzwierciedlone w profesjonalnym podejściu oraz stałym poszukiwaniu możliwości rozwoju.