List Prezesa

 

Szanowni Państwo,

działalność dużych instytucji finansowych ma istotny wpływ na gospodarkę. W mBanku jesteśmy w pełni tego świadomi. Rozumiemy też, że w zmieniającym się świecie nasza odpowiedzialność wykracza poza aspekty czysto biznesowe. Wiemy, że nasze decyzje mają również konsekwencje pozafinansowe: społeczne lub środowiskowe. Poświęciliśmy im raport odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju – pierwszy wydany pod marką mBanku. Dowiedzą się Państwo z niego jakimi wartościami kieruje się mBank, co w obszarze CSR udało nam się do tej pory osiągnąć, jakie mamy plany i przed jakimi wyzwaniami jako organizacja stoimy.

Strukturę raportu oparliśmy na pięciu filarach zdefiniowanych w „Strategii odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju mBanku”, którą przyjęliśmy pod koniec 2015 roku. Dokument ten pozwolił nie tylko na uporządkowanie naszych dotychczasowych działań w zakresie CSR, ale też umożliwił nadanie im konkretnego kierunku na lata 2016-2020.

Kluczowe obszary odpowiedzialności mBanku to: budowanie stabilnych i długotrwałych relacji z klientami, prowadzenie społecznie odpowiedzialnej polityki kredytowej, tworzenie wyjątkowego zespołu, ograniczenie śladu środowiskowego banku oraz udoskonalanie mechanizmów odpowiedzialnego zarządzania w organizacji.

Zależy nam na tym, by relacje z naszymi klientami były oparte na dialogu. Opinię klientów poznajemy nie tylko poprzez analizy i badania, ale przede wszystkim poprzez kontakt bezpośredni. Na przykład cykliczne spotkania z przedsiębiorcami pozwoliły nie tylko lepiej zrozumieć ich potrzeby, lecz także usprawniły proces opracowywania nowych produktów i usług dla firm obsługiwanych w ramach bankowości detalicznej mBanku.

Priorytetem jest dla nas również zapewnienie wszystkim klientom bezpieczeństwa i wygody w korzystaniu z usług bankowych. Aby wzmocnić naszą pozycję najwygodniejszego banku transakcyjnego na rynku, w 2014 udostępniliśmy klientom odświeżoną aplikację mobilną, umożliwiającą zarządzanie finansami osobistymi w nadzwyczaj elastyczny i przyjazny sposób. W 2015 zaoferowaliśmy klientom indywidualnym zupełnie nowy typ umów o rachunek i kredyt – dokument czytelny, napisany zrozumiałym językiem, bez paragrafów. Z kolei pod koniec 2015 zainicjowaliśmy pierwszą w naszej historii kampanię społeczną poświęconą bezpieczeństwu w sieci, za którą otrzymaliśmy prestiżową nagrodę Złotego Bankiera oraz tytuł Kampanii Społecznej Roku 2015.

W mBanku budujemy odpowiedzialne zarządzanie w oparciu o wartości. W 2014 zainicjowaliśmy projekt „Model wartości i zachowań Grupy mBanku”, a od 2015 postawy z nich wynikające stały się elementem rocznej oceny pracowniczej. Motyw wartości pojawia się w raporcie wielokrotnie, nie tylko w części poświęconej pracownikom i kulturze korporacyjnej mBanku, ale również w części poświęconej klientom.

Przed całym sektorem bankowym stoją liczne wyzwania. Wierzę, że jesteśmy dobrze przygotowani, by wykorzystując nasze atuty z powodzeniem sprostać sytuacji rynkowej w nadchodzących latach. Kluczowe jest to, by realizując biznes, pamiętać o wartościach i celach, jakie stawiamy sobie w obszarze odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju. Jednym z naszych priorytetów było przystąpienie mBanku do inicjatywy Global Compact, co nastąpiło w marcu 2016 . Celem na najbliższe lata jest dołączenie do Respect Index – prestiżowego indeksu spółek odpowiedzialnych GPW.

Ambicją mBanku pozostaje ciągłe budowanie wartości dla naszych kluczowych interesariuszy: klientów, których marzeniom i aspiracjom służymy, pracowników, akcjonariuszy, a także społeczności, w których funkcjonujemy. Wierzymy, że obecne i przyszłe działania CSR podejmowane przez mBank pozwolą nam umocnić naszą pozycję organizacji nowoczesnej, odpowiedzialnej i otwartej na dialog.

Wszystkich zainteresowanych naszym spojrzeniem na społeczną odpowiedzialność, zapraszam do lektury raportu.

Z poważaniem,

Cezary Stypułkowski
Prezes Zarządu