Podstawowe miary sukcesu na lata 2016-2020

   
miernik (KPI) kamień milowy (KM) / miernik (M) 2016 2017 2018 2019 2020
miejsce w Rankingu Odpowiedzialnych Firm (zapewnienie wysokiej pozycji wśród instytucji sektora finansów) M min.8 (wśród instytucji finansowych) min.5 (wśród instytucji finansowych) min.4 (wśród instytucji finansowych) min.4 (wśród instytucji finansowych) min.3 (wśród instytucji finansowych)
obecność w RESPECT Index M + + + +

 

Podejście zarządcze


Naszą ambicją, ale też koniecznością rynkową, jest ciągłe doskonalenie. Dlatego też chcemy, by w najbliższych latach nasz bank stał się jednym z liderów społecznej odpowiedzialności polskiej bankowości oraz by dołączył do grona spółek giełdowych notowanych w RESEPCT Index.

 

Naszą ambicją, ale też koniecznością rynkową, jest ciągłe doskonalenie. Dlatego też chcemy by w najbliższych latach nasz bank stał się jednym z liderów społecznej odpowiedzialności polskiej bankowości.

 

Stawiamy sobie za cel uszczelnienie procedur zarządzania społeczną odpowiedzialnością w łańcuchu dostaw. Zainicjowaliśmy proces, który pozwoli sukcesywnie zwiększać udział partnerów biznesowych, z którymi współpraca budowana jest z uwzględnieniem zasad odpowiedzialnego zarządzania. Kwestie związane z różnymi aspektami odpowiedzialności uwzględniane są tak na poziomie doboru dostawcy, jak również zapisów umownych, gwarantujących prawo do audytu z możliwością rozwiązania umowy w przypadku rażącej nieodpowiedzialności ze strony dostawcy.

Będziemy też dążyć do cyklicznego publikowania raportów niefinansowych, które będą w kolejnych latach obejmowały większą liczbę spółek Grupy mBank.