Podstawowe miary sukcesu na lata 2016-2020

   
miernik (KPI) kamień milowy (KM) / miernik (M) 2016 2017 2018 2019 2020
Obniżenie własnego śladu środowiskowego w wymiarze:
 - emisji CO2 / przychód
  - zużycia wody / przychód
 - zużycia papieru / przychód
M + + + + +

 

Działania na rzecz środowiska

 

[EN-DMA] Nasza działalność operacyjna i jej ślad środowiskowy to przede wszystkim praca biur i oddziałów, wspieranych przez rozbudowaną infrastrukturę informatyczną, co w praktyce przekłada się na istotne zapotrzebowanie na energię oraz na materiały biurowe, w tym głównie papier. Jeżeli chodzi o zużycie energii, to kluczowe znaczenia ma konsumpcja energii elektrycznej, głównie przez infrastrukturę informatyczną banku i związane z nią systemy chłodzenia, dzięki którym bank internetowy może funkcjonować. Działalność biurowa, poza konsumpcją energii elektrycznej, wiąże się też z zapotrzebowaniem na ciepło, które w niektórych przypadkach pozyskiwane jest ze spalania gazu ziemnego, w innych pochodzi z sieci miejskiej. Oddziały zużywają wodę, odprowadzają ścieki i odpady. Nie są to ilości, które należałoby uznać za istotne. Oprócz tego nasza praca oznacza konieczność przemieszczania się. Zlokalizowanie naszych kluczowych obiektów w Warszawie i Łodzi w praktyce przekłada się na relatywnie częste podróże służbowe miedzy tymi dwoma miastami. Praca części pracowników wiąże się też z wizytami u klientów. Wszystko to oznacza podróże i zużycie paliwa przez pojazdy, znajdujące się w posiadaniu banku.

Choć nasz bezpośredni ślad środowiskowy jest stosunkowo niewielki, w porównaniu do śladu środowiskowego wybranych klientów banku, to oczekując od kredytobiorców dbałości o ekologię i ograniczania tam gdzie to możliwe oddziaływania środowiskowego, sami zobowiązujemy się do podejmowania działań, które nasz bezpośredni wpływ na otoczenie ograniczają.

Oczekując od kredytobiorców dbałości o ekologię i ograniczania tam gdzie to możliwe oddziaływania środowiskowego, sami zobowiązujemy się do podejmowania działań, które nasz bezpośredni wpływ na otoczenie ograniczają


Chcąc zoptymalizować zużycie paliw przez flotę i w konsekwencji zmniejszyć emisję CO2, związaną z użytkowaniem floty, zdecydowaliśmy się wprowadzić restrykcje na użytkowników pojazdów służbowych.. M.in. wdrożyliśmy limity kwotowe lub ilościowe (limit litrów paliwa przysługujących w danym miesiącu), zablokowaliśmy możliwość tankowania w weekendy, święta oraz urlopy, a także wprowadziliśmy możliwość tankowania wyłącznie na wyznaczonych stacjach. Stopniowo w samochodach instalowane są urządzenia GPS monitorujące przejazdy i zużycie paliwa. W przypadku tzw. samochodów poolowych, tj. posiadających więcej, niż jednego użytkownika, wprowadzono specjalną aplikację na smartfony, która umożliwia autoryzację kierowcy, a tym samym dodatkowo uszczelnia proces rozliczania paliwa.

Jeżeli chodzi o ograniczanie zużycia materiałów biurowych, co w praktyce przekłada się przede wszystkim na ograniczenie wolumenu wydruków, wśród najważniejszych działań należy wymienić m.in. wprowadzenie elektronicznego odbioru środków trwałych w aplikacji Moja Strefa (eliminacja konieczności drukowania i podpisywania protokołów papierowych) oraz elektroniczną inwentaryzację (eliminacja raportów papierowych na rzecz potwierdzenia posiadania środka trwałego w systemie). Analogicznie zrezygnowaliśmy z papierowych rozliczeń delegacji i uciążliwego zbierania podpisów na rzecz akceptacji elektronicznej w systemie informatycznym. W Systemie Obiegu Korespondencji bazuje się obecnie na potwierdzeniach elektronicznych i spisach rejestrowanych w aplikacji, zamiast pierwotnego przechowywania wydruków na poziomie oddziału i późniejszej ich archiwizacji. Kluczowe znaczenie dla znacznego zredukowania wolumenu wydruków w 2015 r. miało też wprowadzenie druku dwustronnego oraz monitoringu wydruków. Zoptymalizowaliśmy również urządzenia drukujące w Centrum Operacji w Łodzi (mCO) wprowadzając jednocześnie monitoring wydruków. Pod koniec 2014 roku wycofaliśmy z użytkowania drukarki, faksy i skanery nabiurkowe. W efekcie około 150 urządzeń różnego typu zastąpiono 38 urządzeniami, które w większości są urządzeniami wielofunkcyjnymi.