powrót

Zmieniamy wskaźniki referencyjne

Zmienia się wartość niektórych wskaźników referencyjnych dla produktów kredytowych. Sprawdź nowy harmonogram po spłacie najbliższej raty.
 
Dla kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych
Dla kredytów i pożyczek hipotecznych udzielanych klientom private banking w PLN
Dla kredytów i pożyczek hipotecznych w walutach innych niż PLN, udzielanych klientom private banking do dnia 21.07.2017 r.

Wskaźniki referencyjne aktualizowane co 3 miesiące:
 

Wskaźnik Wskaźniki obowiązują
od 5.06.2023 r. do 4.09.2023 r.
WIBOR 3M PLN 6,90000%                                                                                                         
EURIBOR 3M 3,47400%  
LIBOR 3M USD 5,49600%
LIBOR 3M GBP 4,89590%

 

Dla kredytów i pożyczek hipotecznych dla klientów private banking, udzielanych w EUR, USD, JPY od 22.07.2017 r. Wskaźniki referencyjne aktualizowane co 3 miesiące:

 

Wskaźnik Wskaźniki obowiązują
od 5.06.2023 r. do 4.09.2023 r.
EURIBOR 3M 3,47400%
LIBOR 3M USD 5,49600%

 

Dla kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych, kredytów WWJ, kredytów zabezpieczonych dla firm oraz kredytu samochodowego – wskaźniki referencyjne aktualizowane co 1 miesiąc:
 

Wskaźnik Wskaźniki obowiązujące
do 6.06.2023 r.
Wskaźniki obowiązują
od 7.06.2023 r.
WIBOR 3M PLN 6,90000% bez zmian
LIBOR 3M CHF -0,77% bez zmian
LIBOR 1M EUR -0,57% bez zmian
LIBOR 3M EUR -0,53% bez zmian
EURIBOR 3M 3,25000%   3,47400%                                             
LIBOR 1M USD 5,03414%    5,17043%                                   
LIBOR 3M USD 5,29914%     5,49600%                                      
LIBOR 3M GBP 4,60860%  4,89590%                         
Saron Compound CHF 3M do korekty 1,12850%     1,29170%                                                                                                           
EURIBOR 1M do korekty 3,03700% 3,21400%                                                                
EURIBOR 3M do korekty 3,25000% 3,47400%

 

Dla kredytów odnawialnych dla osób fizycznych, private banking:
 

Wskaźnik Wskaźnik obowiązujący
do 21.06.2023 r.
Wskaźnik obowiązujący
od 22.06.2023 r.
WIBOR 1M PLN 6,97000% 6,82000%

 

Dla kredytów gotówkowych zabezpieczonych, kredytów mieszkaniowych, hipotecznych i pożyczek hipotecznych private banking:
 
Wskaźniki referencyjne 1M aktualizowane co 1 miesiąc (obowiązują dla kredytów migrowanych
do 10.05.2012 r.).
Wskaźniki referencyjne 3M aktualizowane co 1 miesiąc (obowiązują dla kredytów migrowanych
od 10.05.2012 r. do 31.12.2013 r.).
 

Wskaźnik Wskaźniki obowiązujące
do 4.06.2023 r.
Wskaźniki obowiązujące
od 5.06.2023 r.
WIBOR 1M PLN 6,87000% 6,82000%
LIBOR 1M USD 5,03414% 5,17043%
LIBOR 1M EUR -0,62029% bez zmian
EURIBOR 1M 3,03700% 3,21400%
LIBOR 1M JPY -0,06005% bez zmian
Saron Compound CHF 1M 1,40990% 1,42690%
EURIBOR 1M do korekty 3,03700% 3,21400%
Bank of Japan do korekty 0,30000% bez zmian

 

Dla kredytów mieszkaniowych, hipotecznych i pożyczek hipotecznych private banking, przeniesionych do nowego systemu począwszy od 10.05.2012 r. wskaźniki LIBOR / WIBOR/EURIBOR odpowiadają wartościom obowiązującym w przedostatnim roboczym dniu każdego miesiąca z wyłączeniem sobót. Aktualizacja wskaźników 1-M i 3-M dokonywana
jest 3-go roboczego dnia każdego miesiąca.
 
Wartości pozostałych wskaźników referencyjnych pozostają bez zmian.