RODO to rozporządzenie o ochronie danych osobowych.

RODO zapewnia Ci większą kontrolę nad Twoimi danymi i wiedzę o tym, co się z nimi dzieje.

RODO stosujemy od 25.05.2018 r.

W związku z wejściem RODO w życie, nic nie musisz robić. To my dostosowujemy się do nowych przepisów.

RODO w 1 minutę

RODO to nowe zasady ochrony danych osobowych, które wynikają z unijnego „Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych”. W mBanku doceniamy to, że europejski ustawodawca zdecydował się wydać RODO. Dzięki nowym przepisom wszyscy mamy większą kontrolę nad swoimi danymi i lepszą ich ochronę. Dodatkową korzyścią dla klientów jest to, że wszystkie usługi będą teraz świadczone – a nowe, rozwijane - w jeszcze bardziej transparentny sposób. Warto znać swoje prawa i zasady, na podstawie których różne podmioty i instytucje – w tym my – mogą przetwarzać dane osobowe. Oto one:


Dzięki RODO możesz:

wiedzieć, jakie dane
przetwarzamy – i co z nimi
robimy

poprawić swoje dane – gdybyś
znalazł błędy

przenieść swoje dane tam,
gdzie będziesz chciał

zostać zapomnianym

 

Stosując RODO, Twój bank czyli my:

przetwarzamy dane zawsze
zgodnie z prawem i w
konkretnym celu

przetwarzamy nie więcej
danych niż
jest to koniecznie potrzebne

dbamy, by Twoje dane były
 aktualne, rzetelne,
prawdziwe

chronimy Twoje dane,
zapewniamy ich poufność

 

 • imię i nazwisko, płeć,
 • numer PESEL, data urodzenia,
 • adres zamieszkania, mail, telefon, adres IP, lokalizacja,
 • dane z dokumentów (dowód osobisty, paszport), NIP, REGON,
 • numer klienta, numer rachunku lub karty płatniczej, data ważności karty,
 • dochód, źródło dochodu, historia kredytowa,
 • dane dotyczące zdrowia w zakresie niepełnosprawności  (tylko za zgodą klienta).

 

 • gdy wyraziłeś na to zgodę,
 • gdy rozpatrujemy Twój wniosek lub wykonujemy umowę,
 • gdy mamy ku temu podstawę prawną, jak np. prawo bankowe czy przepisy o zapobieganiu praniu pieniędzy,
 • gdy wymaga tego nasz (jako administratora danych) prawnie uzasadniony interes (np. oceniamy Twoją zdolność kredytową, badamy satysfakcję klientów, prowadzimy marketing bezpośredni naszego banku i podmiotów z grupy kapitałowej, dostarczamy produkty i usługi dostosowane do Twoich potrzeb).

Wizja prywatności w mBanku


W mBanku wiemy, że prywatność jest istotną wartością. Rozumiemy ją jako prawo do poszanowania naszych danych osobowych i kontroli nad informacjami na nasz temat. To również prawo do tego, aby bank kontaktował się z nami w takim czasie i w taki sposób, w jaki sobie życzymy.


Dane osobowe obywateli Unii Europejskiej, a więc i Polski, podlegają szczególnej ochronie. W mBanku respektujemy wszystkie uprawnienia naszych klientów. Ustawodawca europejski postanowił uregulować kwestie ochrony danych osobowych i prywatności, wydając RODO (Rozporządzenie o ochronie danych osobowych). Dało ono obywatelom Unii szereg praw i wprowadziło tak pożądaną transparentność. Przepisy RODO obowiązują od maja 2018 r. i są nowym elementem rzeczywistości, a ich wykładnia dopiero się tworzy.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby w pełni przestrzegać nowych przepisów i jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie co do prawidłowości naszych działań.

Kontakt

Kto i w czym może Ci pomóc?

 • konsultanci mLinii, infolinii Kompakt Finanse lub pracownicy placówek, jeśli chcesz złożyć dyspozycję, która dotyczy Twoich danych osobowych
 • Inspektor Danych Osobowych mBanku: napisz, jeśli Twoja sprawa dotyczy sposobu, w jaki przetwarzamy dane w mBanku
  (Inspektordanychosobowych@mbank.pl)
 • Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO): jeśli chcesz wnieść skargę na to, jak przetwarzane są Twoje dane osobowe (uodo.gov.pl)

Jako mBank realizujemy także obowiązek informacyjny dla Biura Informacji Kredytowej. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Stosujemy Zasady Dobrych Praktyk w zakresie „Przetwarzania i ochrony danych osobowych w sektorze bankowym” przyjęte przez Zarząd Związku Banków Polskich. Znajdziesz je tutaj.