RODO to rozporządzenie o ochronie danych osobowych.

RODO zapewnia Ci większą kontrolę nad Twoimi danymi i wiedzę o tym, co się z nimi dzieje.

RODO stosujemy od 25.05.2018 r.

W związku z wejściem RODO w życie, nic nie musisz robić. To my dostosowujemy się do nowych przepisów.

RODO w 1 minutę

RODO to nowe zasady ochrony danych osobowych, które wynikają z unijnego „Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych”. W mBanku doceniamy to, że europejski ustawodawca zdecydował się wydać RODO. Dzięki nowym przepisom wszyscy mamy większą kontrolę nad swoimi danymi i lepszą ich ochronę. Dodatkową korzyścią dla klientów jest to, że wszystkie usługi będą teraz świadczone – a nowe, rozwijane - w jeszcze bardziej transparentny sposób. Warto znać swoje prawa i zasady, na podstawie których różne podmioty i instytucje – w tym my – mogą przetwarzać dane osobowe. Oto one:


Dzięki RODO możesz:

wiedzieć, jakie dane
przetwarzamy – i co z nimi
robimy

poprawić swoje dane – gdybyś
znalazł błędy

przenieść swoje dane tam,
gdzie będziesz chciał

zostać zapomnianym

 

Stosując RODO, Twój bank czyli my:

przetwarzamy dane zawsze
zgodnie z prawem i w
konkretnym celu

przetwarzamy nie więcej
danych niż
jest to koniecznie potrzebne

dbamy, by Twoje dane były
 aktualne, rzetelne,
prawdziwe

chronimy Twoje dane,
zapewniamy ich poufność

 

 • imię i nazwisko, płeć,
 • numer PESEL, data urodzenia,
 • adres zamieszkania, mail, telefon, adres IP, lokalizacja,
 • dane z dokumentów (dowód osobisty, paszport), NIP, REGON,
 • numer klienta, numer rachunku lub karty płatniczej, data ważności karty,
 • dochód, źródło dochodu, historia kredytowa,
 • dane dotyczące zdrowia w zakresie niepełnosprawności  (tylko za zgodą klienta).

 

 • gdy wyraziłeś na to zgodę,
 • gdy rozpatrujemy Twój wniosek lub wykonujemy umowę,
 • gdy mamy ku temu podstawę prawną, jak np. prawo bankowe czy przepisy o zapobieganiu praniu pieniędzy,
 • gdy wymaga tego nasz (jako administratora danych) prawnie uzasadniony interes (np. oceniamy Twoją zdolność kredytową, badamy satysfakcję klientów, prowadzimy marketing bezpośredni naszego banku i podmiotów z grupy kapitałowej, dostarczamy produkty i usługi dostosowane do Twoich potrzeb).

Wizja prywatności w mBanku


W mBanku wiemy, że prywatność jest istotną wartością. Rozumiemy ją jako prawo do poszanowania naszych danych osobowych i kontroli nad informacjami na nasz temat. To również prawo do tego, aby bank kontaktował się z nami w takim czasie i w taki sposób, w jaki sobie życzymy.


Dane osobowe obywateli Unii Europejskiej, a więc i Polski, podlegają szczególnej ochronie. W mBanku respektujemy wszystkie uprawnienia naszych klientów. Ustawodawca europejski postanowił uregulować kwestie ochrony danych osobowych i prywatności, wydając RODO (Rozporządzenie o ochronie danych osobowych). Dało ono obywatelom Unii szereg praw i wprowadziło tak pożądaną transparentność. Przepisy RODO obowiązują od maja 2018 r. i są nowym elementem rzeczywistości, a ich wykładnia dopiero się tworzy.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby w pełni przestrzegać nowych przepisów i jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie co do prawidłowości naszych działań.

Kontakt

Kto i w czym może Ci pomóc?

 • konsultanci mLinii, infolinii Kompakt Finanse lub pracownicy placówek, jeśli chcesz złożyć dyspozycję, która dotyczy Twoich danych osobowych
 • Inspektor Danych Osobowych mBanku: napisz, jeśli Twoja sprawa dotyczy sposobu, w jaki przetwarzamy dane w mBanku
  (Inspektordanychosobowych@mbank.pl)
 • Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO): jeśli chcesz wnieść skargę na to, jak przetwarzane są Twoje dane osobowe (uodo.gov.pl)

Jako mBank realizujemy także obowiązek informacyjny dla Biura Informacji Kredytowej. Więcej informacji znajdziesz tutaj.