Raportowanie schematów podatkowych (MDR)

 

Od 1 stycznia 2019 r. musimy raportować Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej schematy podatkowe naszych klientów. Zobowiązuje nas do tego regulacja MDR (ang. Mandatory Disclosure Rules).

 

Czym są regulacje MDR?

Regulację MDR wprowadziła ustawa z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 poz. 2193). Przepisy implementują do polskiego porządku prawnego Dyrektywę Rady (UE) 2018/822 z 25 maja 2018 r., nazywaną DAC6.

Zwróć uwagę na:

  • nowy rozdział III (art. 11a) Ordynacji podatkowej – tam znajdziesz konkretne zapisy o raportowaniu schematów podatkowych,
  • objaśnienia do przepisów, które wydało Ministerstwo Finansów.

 

Dlaczego należy raportować schematy podatkowe?

Administracja skarbowa chce mieć szybki dostęp do informacji o potencjalnych nadużyciach podatkowych. Zastrzega przy tym, że „…występowanie u danego podatnika schematu podatkowego nie powinno być postrzegane jako sytuacja niewłaściwa lub naganna”. Administracja skarbowa za schemat może uznać np. to, że dany podmiot korzysta z ulgi badawczo – rozwojowej.

 

MDR dla naszych klientów

Przepisy MDR mogą nakładać na nas obowiązek raportowania schematów podatkowych klientów naszych mBanku. Aby prawidłowo wypełnić ten obowiązek, możemy do Ciebie zadzwonić lub napisać, aby:

  • uzyskać wymagane informacje,
  • zapytać, czy dane uzgodnienie stanowi schemat podatkowy.

Najczęstsze pytania i odpowiedzi