Nasza strategia ESG

Aspekty środowiskowe, społeczne i ładu zarządczego (Environmental, Social, Governance, ESG) odgrywają kluczową rolę w sposobie zarządzania naszą organizacją. Ponieważ stanowią one integralną część naszej działalności, znajdują odzwierciedlenie i są wpisane w strategię biznesową Grupy mBanku na lata 2021-2025. W połowie realizacji strategii, w grudniu 2023 roku, dokonaliśmy przeglądu naszych celów i zdefiniowaliśmy je na nowo pod kątem ich dalszej integracji z naszymi priorytetami, działaniami, zagadnieniami ryzyka i procesami zarządczymi.

 

Wdrożyliśmy najlepsze globalne praktyki, czego przykładem jest zgodność z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG), „Zasadami odpowiedzialnej bankowości” UNEP FI oraz dołączenie do inicjatywy Science Based Targets (SBTi).

 

Nasze cele:

 • Zmniejszyć do zera emisje gazów cieplarnianych generowanych zarówno bezpośrednio przez nas samych, jak i przez portfel kredytowy, który finansujemy
 • Wspierać zrównoważony wzrost z finansową i niefinansową korzyścią dla społeczeństwa i naszych klientów
 • Budować wiarygodne relacje i wzmacniać zaufanie naszych interesariuszy, działając transparentnie i w zgodzie z wartościami ESG

Środowisko (E)

  • Zredukować emisję gazów cieplarnianych własnego portfela kredytowego, z wykorzystaniem SBTi jako najważniejszego narzędzia do osiągnięcia zerowych emisji netto
  • Być partnerem dla naszych klientów przez oferowanie produktów i usług stymulujących ich zrównoważone i zielone działania
  • Ograniczyć własne emisje gazów cieplarnianych poprzez dekarbonizację naszej działalności

Społeczeństwo (S)

  • Tworzyć atrakcyjne środowisko pracy, które zapewnia różnorodność, równość i inkluzywność
  • Zapewnić zrównoważaną reprezentację płci w Grupie mBanku
  • Wywierać pozytywny wpływ społeczny poprzez wspieranie zdrowia finansowego i edukację naszych klientów

Ład zarządczy (G)

  • Włączać ryzyka środowiskowe, społeczne i związane z ładem korporacyjnym do systemu zarządzania ryzykiem mBanku
  • Wzmocnić nasz ład korporacyjny przez włączenie aspektów ESG
  • Promować transparentność i standardy ESG wśród naszych partnerów biznesowych     

Dowiedz się więcej o naszej strategii

 
Aktualności ESG

12:50 - 22 maja 2024
Dziesięć kolejnych projektów z dotacjami mFundacji! więcej
08:40 - 15 lutego 2024
Fundacja mBanku podsumowała 2023 rok więcej
13:51 - 18 września 2023
Daliśmy się porwać… ekonomii i uczymy o niej w szkołach więcej
13:27 - 16 sierpnia 2023
Karta płatnicza bez plastiku? Teraz wszystkie nasze karty do konta zamówisz w wersji eko! więcej
14:31 - 14 lipca 2023
Posłuchaj „Jazgotu”, by uniknąć oszustwa więcej

 
Raporty zrównoważonego rozwoju
 

Przeczytaj nasz Raport ESG 2022

 

dowiedz się więcej

Przeczytaj nasz Raport Zintegrowany 2021

dowiedz się więcej

Poznaj nasze pozostałe raporty ESG

 

dowiedz się więcej

 
Standardy odpowiedzialnego biznesu
 

 • Kierujemy się jasno określonymi zasadami postępowania, które odzwierciedlają nasze wartości i cele ESG. Zapisaliśmy je w naszych kodeksach, politykach i procedurach wewnętrznych. Dotyczą one m.in. zasad udzielania kredytów, usług inwestycyjnych, relacji z naszymi klientami, pracownikami i partnerami biznesowymi, etycznego postępowania, compliance czy ładu korporacyjnego. 

   

  dowiedz się więcej

Nasze zobowiązania

 

Przyjęliśmy jasno określone deklaracje dotyczące naszych celów ESG i przystąpiliśmy do wiodących organizacji, które wyznaczają standardy zrównoważony rozwoju.

Zasady odpowiedzialnego biznesu Global Compact ONZ

Zasady odpowiedzialnej bankowości ONZ 

Karta różnorodności Forum Odpowiedzialnego Biznesu

 

 

 

Science Based Targets initiative

 

 

Science Based Targets initiative (SBTi) – metodologia, która wyznacza naszą drogę do neutralności klimatycznej

PCAF – metodologia mierzenia śladu węglowego naszego portfela kredytowego

Deklaracja dotycząca wspierania zdrowia finansowego i bankowości włączającej

Nasze osiągnięcia

W 2023 r. agencja Sustainalytics przyznała nam rating ryzyka ESG na poziomie 13 pkt., “niskie ryzyko”

 Poznaj inne nasze ratingi, nagrody i wyróżnienia 

Dowiedz się więcej

 Kontakt