powrót

Zmiana oprocentowania

W związku z decyzją Rady Polityki Pieniężnej informujemy o zmianie stóp procentowych. Z dniem 4 lipca 2013 r. wprowadza się następujące zmiany oprocentowania.

Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych
 
1. Karty kredytowe: 

 mBank    Oprocentowanie nominalne kredytu
w rachunku karty oraz należności przeterminowane
do 03.07.2013   
Oprocentowanie nominalne kredytu
w rachunku karty oraz należności przeterminowane
od 04.07.2013
Visa Credit 17,00% 16,00%
Compensa Visa Classic 17,00% 16,00%
wpKarta Visa Classic 17,00% 16,00%
Visa Orange mBank 17,00% 16,00%
Visa Rossman 17,00% 16,00%
Visa Radość Życia 17,00% 16,00%
Visa Electron 17,00% 16,00%
Visa Eur 26 17,00% 16,00%
MasterCard Standard 17,00%  16,00%
MasterCard Gold 17,00% 16,00%
Visa Gold 17,00% 16,00%
MasterCard World Rewards 17,00% 16,00%
MasterCard Miles&More  17,00% 16,00%
MasterCard Miles&More Premium1 17,00% 16,00%
Visa Miles&More 17,00% 16,00%
Visa Miles&More Premium 17,00% 16,00%
Visa Premium 17,00% 16,00%
Visa Platinum2 17,00% 16,00%
MasterCard Miles&More Premium3  14,66%  13,80%
Visa Platinum4   14,66%  13,80%
MasterCard World Elite        11,60% 10,92%

1 dotyczy kart wydanych do wniosków złożonych do 03.02.2013 r. oraz dla kart wydanych do wniosków złożonych od dnia 04.06.2013 r.
2 dotyczy kart wydanych do wniosków złożonych do 03.02.2013 r.       
3 dotyczy kart wydanych do wniosków złożonych od 04.02.2013 do 03.06.2013 r. 
4 dotyczy kart wydanych do wniosków złożonych od 04.02.2013 r.

2. Oprocentowanie usługi Spłaty na Raty  uruchomionej do 03.02.2013 r. nie ulega zmianie i wynosi 14%.
Usługa Spłaty na Raty uruchomiona od 04.02.2013 r. do 03/06/13 - obniżka oprocentowania z 10,82%. do 10,18%.
Usługa Spłaty na Raty uruchomiona od 04/06/13 - obniżka oprocentowania z 12,75% na 12,00%.

3. Niedopuszczalne saldo debetowe dla rachunków: eKONTO, : eKONTO z darmowymi bankomatami, mKONTO Multi, mKONTO Aquarius, mKONTO Aquarius Intensiva, izzyKONTO, eMAX, eMAX plus, mSaver, eMAX walutowy - obniżka oprocentowania z 17% do 16%.

4. Należności przeterminowane dla kredytu hipotecznego, kredytu refinansowego, kredytu konsolidacyjnego, pożyczki hipotecznej, kredytu preferencyjnego Rodzina na Swoim - obniżka oprocentowania z 7% do 6%.

5. Dla kredytu gotówkowego oraz mBank RAT - obniżka maksymalnego oprocentowania nominalnego z 17% do 16%.

6. Oprocentowanie kredytu odnawialnego już uruchomionego zostaje dostosowane do wysokości 16%.
Należności przeterminowane dla kredytu odnawialnego - obniżka oprocentowania z 16,62% do 16%.

Zmiany obowiązują od 04.07.2013 r.

Pobierz Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych obowiązujące od 04.07.2013 r.


Tabele stóp procentowych dla firm

1. Dla rachunków bieżących: mBIZNES konto, mBIZNES max walutowy oraz rachunków pomocniczych: obniżeniu ulega oprocentowanie niedopuszczalnego salda debetowego oraz należności przeterminowanych z 17,00% na 16%.

2. Dla rachunku mBIZNES konto: obniżeniu ulega oprocentowanie dopuszczalnego salda debetowego oraz należności przeterminowanych z 16,00% na 15,50%.

3. Obniżeniu ulega oprocentowanie karty kredytowej MasterCard Credit Business oraz Visa Business Credit z 17,00% na 16%.

4. Dodatkowo, z dniem 22.07.2013 r. ulega obniżeniu o 0,25 p.p. oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym. Zmiana dotyczy kredytów, których oprocentowanie oparte jest na stawce bazowej innej niż WIBOR 3M.

Zmiany obowiązują od 04.07.2013 r.

Pobierz Tabele stóp procentowych dla firm obowiązujące od 04.07.2013 r.