powrót

Informacja dla podróżujących do Egiptu

W związku z niepokojem wewnętrznym w Egipcie, pragniemy poinformować, iż BRE Ubezpieczenia we współpracy z Europ Assistance Polska, nieodpłatnie rozszerzyło ubezpieczenie turystyczne dla podróżujących przebywających w tym kraju. W sytuacji pogorszenia się sytuacji Turyści mogą liczyć na następujące świadczenia:

  • całodobową infolinię o sytuacji w poszczególnych regionach Egiptu,
  • nieodpłatną organizację powrotu do kraju,
  • nieodpłatną organizację bezpiecznego transportu na lotnisko,
  • nieodpłatną organizacja noclegu w bezpiecznym miejscu.

Wszyscy ubezpieczeni Podróżni, którzy nie uczestniczą aktywnie w zamieszkach i demonstracjach (np. atakowaniu policji, wojska, używaniu przemocy, niszczeniu mienia), protestach czy w walkach z policją, są jak najbardziej objęci ochroną w zakresie m.in.: kosztów leczenia, transportu medycznego, natychmiastowej pomocy assistance.
Jednocześnie przypominamy, że szkody powstałe wskutek wojny, działań wojennych, konfliktów zbrojnych lub aktywnego udziału w zamieszkach i rozruchach, zamachu stanu, aktach terroru są wyłączone z zakresu ubezpieczenia. Oznacza to, że szkody, które Turyści odniosą wskutek aktywnego udziału w zamieszkach i rozruchach nie będą objęte ochroną ubezpieczeniową. Jeżeli Turysta wiedząc o panujących w kraju działaniach zbrojnych opuści celowo bezpieczne miejsce, znajdzie się w pobliżu zamieszek i w związku z tymi zamieszkami poniesie szkodę, ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania i udzielenia pomocy.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas pobytu w Egipcie.

Komunikat dotyczy ubezpieczeń:
Bezpieczna podróż, Concierge Aquarius, turystyka  mDirect.