powrót

Zmiana Taryfy prowizji i opłat

Informujemy, że 5 września br. zmianie ulegają zapisy Taryfy prowizji i opłat mBanku dla klientów indywidualnych oraz firmowych. Poniżej przedstawiamy zestawienie najistotniejszych modyfikacji. Natomiast w załączniku dostępny jest szczegółowy wykaz wszystkich wprowadzanych zmian. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Jednocześnie informujemy, że sieć bankomatów dostępnych dla klientów mBanku poszerzona została o około 350 bankomatów dawnego Kredyt Banku (obecnie Bank Zachodni WBK), co daje blisko 5500 bezpłatnych bankomatów na terenie całego kraju.

W przypadku osób fizycznych zmiany obowiązują od 5 listopada i dotyczą przede wszystkim:

 • wprowadzenia bezpłatnej usługi wypłat z bankomatów w kraju dla nowych posiadaczy eKONTO dla młodych (18-26 lat), którzy otworzą rachunek po 26 września br. (wyjątkowo w tym przypadku zmiany zaczną obowiązywać już od 26.09.2013),
 • modyfikacji warunków umożliwiających zwolnienie z opłaty za kartę debetową. Posiadanie usługi „Wypłaty ze wszystkich bankomatów” w rachunku eKONTO od 5 listopada tego roku nie będzie zwalniało z opłaty za kartę. Warunkiem umożliwiającym bezpłatne korzystanie z karty pozostaje dokonanie transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 100 zł miesięcznie. Przypominamy, że kwota ta naliczana jest za transakcje wykonane za pośrednictwem dowolnej karty płatniczej mBanku posiadanej przez klienta,
 • zmiany wysokości opłaty za wypłaty w bankomatach obcych. Od 5 listopada opłata ta stanowić będzie 3 % wypłacanej kwoty (min.5 zł, max. 9 zł). Listę bezpłatnych bankomatów znaleźć można na stronie internetowej banku, w wersji mBank lajt oraz w aplikacji mobilnej serwisu transakcyjnego.
  Klienci, którzy często korzystają z bankomatów i nie chcą ponosić dodatkowych opłat, mają możliwość przekształcenia swojego rachunku na eKONTO z darmowymi bankomatami, mKONTO Multi, mKONTO Aquarius lub mKONTO Aquarius Intensive. Wypłata z bankomatów za pomocą kart wydanych do tych rachunków jest bezpłatna.
 • zmiany wysokości opłaty na 5 zł za sprawdzenie w bankomacie stanu salda rachunku przy użyciu karty debetowej i kredytowej. Przypominamy, że informację tę można uzyskać bezpłatnie m.in. logując się do serwisu transakcyjnego banku, w tym do wersji mobilnej serwisu oraz poprzez widget „Wskaźnik salda” (aplikacja mobilna pozwalająca na sprawdzenie stanu rachunku bez logowania się do systemu),
 • zmiany wysokości opłaty na 19 zł za listę jednorazowych haseł autoryzacyjnych (lista TAN). W miejsce papierowej listy kodów, bank proponuje klientom bezpieczne, bezpłatne narzędzie pozwalające na szybką autoryzację transakcji internetowych, są to hasła SMS-owe. Aby dokonać zmiany trybu autoryzacji operacji w serwisie transakcyjnym, zapoznaj się z informacjami lub skontaktuj się z mLinią,
 • zmiany zasad naliczania prowizji za przewalutowanie transakcji zagranicznych dokonanych dowolną kartą mBanku, zarówno debetową jak i kredytową. W przypadku kart, których walutą rozliczeniową jest EUR wprowadzona zostanie prowizja za przewalutowanie transakcji dokonanych w tej walucie w wysokości 2% wartości transakcji. Dodatkowo w Taryfie pojawił się też zapis dotyczący kart Visa, dla których walutą rozliczeniową jest PLN. Obecnie w ofercie mBanku nie ma kart rozliczanych w ten sposób, jednak bank planuje wdrożenie odpowiednich zmian, o czym poinformujemy w osobnym komunikacie. Po ich wprowadzeniu prowizja za przewalutowanie wynosić będzie odpowiednio: 5% wartości transakcji dokonanych w EUR lub 6% wartości transakcji dokonanych w walucie innej niż PLN lub EUR. Zmiana ta nie powoduje wzrostu kosztów transakcji zagranicznych dla klientów ponieważ po dokonaniu zmiany waluty rozliczeniowej klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów z tytułu spreadu kursowego (obecnie w wys. 3,09%) związanych z przewalutowaniem transakcji.
  Zmiana nie dotyczy kart walutowych mBanku ani kart wirtualnych,
 • wprowadzenia opłaty w wysokości 50 zł za zmianę rachunku mKONTO Multi, mKONTO Aquarius oraz mKONTO Aquarius Intensive na konto o niższej opłacie miesięcznej,
 • zmiany wysokości opłaty za SMS-y wysyłane poza abonamentem w ramach usługi „Powiadomienia SMS” na 0,35 zł. W ramach Pakietów SMS, wiadomość tekstowa kosztuje już od 0,10 zł.

Szczegółowy wyciąg zmian w Taryfie prowizji i opłat dla osób fizycznych obowiązujących od 05.09.2013 r.
Taryfa prowizji i opłat dla osób fizycznych obowiązująca od 05.09.2013 r.


W przypadku klientów firmowych zmiany będą obowiązywać od 19 września br. i dotyczą przede wszystkim:

 • zmiany wysokości opłaty na 19 zł za listę jednorazowych haseł autoryzacyjnych (lista TAN). W miejsce papierowej listy kodów, bank proponuje klientom bezpieczne, bezpłatne narzędzie pozwalające na szybką autoryzację transakcji internetowych, są to hasła SMS-owe. Aby dokonać zmiany trybu autoryzacji operacji w serwisie transakcyjnym, zapoznaj się z informacjami lub skonsultuj się z mLinią,
 • wprowadzenia opłaty w wysokości 10 zł za prowadzenie rachunku mBIZNES Max w walucie obcej. Konto nadal otwierane będzie bezpłatnie,
 • zmiany wysokości opłaty za sprawdzenie salda rachunku w bankomacie na 5 zł, przy użyciu karty debetowej i kredytowej. Przypominamy, że klienci firmowi mogą bezpłatnie sprawdzić stan konta m.in. łącząc się z bankiem poprzez aplikację mobilną serwisu transakcyjnego, jego lekką wersją (mBank lajt) lub wchodząc na stronę internetową mBanku,
 • zmiany zasad naliczania prowizji za przewalutowanie transakcji zagranicznych dokonanych dowolną kartą mBanku, zarówno debetową jak i kredytową. W przypadku kart, których walutą rozliczeniową jest EUR wprowadzona zostanie prowizja za przewalutowanie transakcji dokonanych w tej walucie w wysokości 2% wartości transakcji. Dodatkowo w Taryfie pojawił się też zapis dotyczący kart Visa, dla których walutą rozliczeniową jest PLN. Obecnie w ofercie mBanku nie ma kart rozliczanych w ten sposób, jednak bank planuje wdrożenie odpowiednich zmian, o czym poinformujemy w osobnym komunikacie. Po ich wprowadzeniu prowizja za przewalutowanie wynosić będzie odpowiednio: 5% wartości transakcji dokonanych w EUR lub 6% wartości transakcji dokonanych w walucie innej niż PLN lub EUR. Zmiana ta nie powoduje wzrostu kosztów transakcji zagranicznych dla klientów ponieważ po dokonaniu zmiany waluty rozliczeniowej klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów z tytułu spreadu kursowego (obecnie w wys. 3,09%) związanych z przewalutowaniem transakcji,
 • zmianę opłaty za wypłatę gotówki w oddziałach innych banków (od 5 listopada koszt tej usługi stanowić będzie 3 % wypłacanej kwoty, min. 10 zł),
 • wprowadzenie opłaty za zmianę PINu do kart kredytowych w wysokości 2 zł,
 • zmiany wysokości opłaty za SMS-y wysyłane poza abonamentem w ramach usługi „Powiadomienia SMS” do kwoty 0,35 zł. W ramach Pakietów SMS, wiadomość tekstowa kosztuje już od 0,10 zł.


Szczegółowy wyciąg zmian w Taryfie prowizji i opłat dla firm obowiązujących od 05.09.2013 r.
Taryfa prowizji i opłat dla firm obowiązująca od 05.09.2013 r.

Dodatkowo informujemy, że z dniem 2 września br. dla Klientów posiadających rachunek mBIZNES konto z opcją mTRANSFER zmianie ulegają „Warunki otwierania i prowadzenia rachunków bieżących mBIZNES konto z opcją mTRANSFER”.

Zmiany dotyczą:

 • sposobu ustanowienia i odwołania pełnomocnika do rachunku mBIZNES konto z opcją mTRANSFER,
  Od 2 września dokumenty pozwalające na zmianę pełnomocnika powinny zostać podpisane w obecności kuriera z banku lub potwierdzone przez notariusza,
 • zmiany sposobu ustanawiania reprezentanta firmy na podstawie wypełnienia Karty Reprezentanta  Przesłana do banku, wypełniona karta powinna zostać podpisana w obecności kuriera z banku lub potwierdzona przez notariusza,
 • wycofania dopuszczalnego salda debetowego i karty debetowej z puli produktów oferowanych do rachunku mBIZNES konto z opcją mTRANSFER,
 • wycofania możliwości ustanowienia pełnomocnika szczególnego do rachunku.

 

Zobacz ostatnią zmianę oprocentowania w mBanku...
Zobacz ostatnią zmianę wartości stawek referencyjnych w mBanku...