powrót

Zmiana Taryfy prowizji i opłat

Informujemy, że 7 listopada 2013 r. zmianie ulegają zapisy Taryfy prowizji i opłat mBanku dla firm. Jednocześnie informujemy o zmianach w ubezpieczeniu Bezpieczna Podróż.

W ofercie dla firm zmiany dotyczą kredytu zabezpieczonego dla firm oraz wprowadzenia do oferty nowego produktu: Kredyt obrotowy z gwarancją de minimis Banku Gospodarstwa Krajowego, który będzie dostępny dla Klientów banku po wcześniejszym zakomunikowaniu daty rozpoczęcia sprzedaży na stronie www.mbank.pl.
Jednocześnie wprowadzone zostaje oprocentowanie należności przeterminowanych
dla Kredytu obrotowego z gwarancją de minimis Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 5,05%.


Zmiany w ubezpieczeniu Bezpieczna Podróż polegają na:

- wygaśnięciu z dn. 31.12.2013 r. ochrony ubezpieczeniowej dla Klientów posiadających płatne ubezpieczenie Bezpieczna Podróż,
- wygaśnięciu z dn. 31.12.2013 r. ochrony ubezpieczeniowej dla Klientów posiadających ubezpieczenie Bezpieczna Podróż do karty MasterCard Debit Gold i zastąpieniu z dn. 1.01.2014 r. ww ubezpieczenia bezpłatnym ubezpieczeniem Concierge Aquarius.

 
Zobacz szczegółowy wykaz zmian...

Pobierz Taryfę prowizji i opłat dla firm obowiązującą od 07.11.2013 r.
Pobierz Tabele stóp procentowych mBanku w Polsce dla firm bowiązujące od 07.11.2013 r.