powrót

Zmiany Regulaminu korzystania z kart kredytowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

Informujemy, że 06.03.2015 r. zmianie ulega Regulamin korzystania z kart kredytowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

Zmiany obejmują:
1. dodanie zapisów dotyczących aplikacji mobilnej,
2. doprecyzowanie zapisów dotyczących wersji serwisu transakcyjnego,
3. doprecyzowanie zapisów dotyczących składania dyspozycji,
4. dodanie zapisów o rachunku karty,
5. modyfikację zapisów dotyczących prac modernizacyjnych i konserwacyjnych serwisu bankowego,
6. doprecyzowanie zapisów dotyczących wysokości transakcji zbliżeniowej niewymagającej wprowadzenia numeru PIN lub złożenia podpisu na dowodzie dokonania transakcji kartowej zagranicą,
7. dodanie zapisów o maksymalnym limicie wypłaty gotówki,
8. zmianę ilości rat kwoty spłaty Kredytu w ramach usługi Spłaty na raty oraz doprecyzowanie zapisów dotyczących uruchomienia tej usługi,
9. wyodrębnienie rozdziałów dot. oprocentowania Kredytu, opłat i prowizji, zasad składania reklamacji, zmian regulaminu,
10. usunięcie rozdziału dotyczącego usług dodatkowych,
11. doprecyzowanie zapisów dotyczących czynności Banku i Kredytobiorcy po wypowiedzeniu Umowy,
12. doprecyzowanie zapisów dotyczących wymogów technicznych przy komunikacji Kredytobiorcy z Bankiem.


Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy oraz redakcyjny.

Zobacz:
Regulamin korzystania z kart kredytowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. obowiązujący do 05.03.2015 r.
Regulamin korzystania z kart kredytowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. obowiązujący od 06.03.2015 r.
 

Kategorie:

Firmy