powrót

EastSideCapital S.A. - emisja akcji

Dzień ustalenia prawa poboru: 21 sierpnia 2015 r.
3,9999974599326 praw poboru upoważnia do objęcia trzech akcji nowej emisji ( 3,9999974599326:1 )
Przyjmowanie zapisów termin podstawowy i dodatkowy : 14 września 2015 r. - 27 października 2015 r.
Cena emisyjna: 1,50 zł
Przydział akcji: 09 listopada 2015 r.

Klienci eMaklera i Usługi maklerskiej składają dyspozycje zapisów przez opcję "Emisje z prawem poboru" w serwisie transakcyjnym. Dyspozycję można również złożyć przez mLinię. W momencie składania dyspozycji zapisu podstawowego należy być właścicielem odpowiedniej liczby praw poboru zaksięgowanych na rachunku inwestycyjnym w mDM powiązanym z usługą maklerską mBanku. Do złożenia dyspozycji zapisu dodatkowego uprawnione są osoby, które na koniec dnia prawa poboru były właścicielami chociaż jednej akcji spółki zaksięgowanej na rachunku inwestycyjnym w mDM powiązanym z usługą maklerską mBanku. W momencie składania dyspozycji zapisu należy mieć na rachunku pieniężnym powiązanym z usługą maklerską odpowiednią ilość środków finansowych na pokrycie zapisu. Przed złożeniem dyspozycji prosimy o zapoznanie się z dyrektywą MiFID http://www.mbank.pl/pomoc/info/inwestycje/dyrektywa-mifid.html