powrót

Zmiany w regulaminach mBanku

Informujemy, że 11 października oraz 19 października 2015 r. ulegną zmianie wybrane Regulaminy dla osób fizycznych oraz firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami zmian.

Regulacja dla osób fizycznych, klientów Private Banking oraz firm obowiązująca od 11.10.2015 r.

Regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.
Zmiany związane są między innymi z planowanym wejściem w życie ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym i obejmują:
- modyfikację definicji reklamacji
- zmianę zapisów dotyczących sposobów składania reklamacji
- doprecyzowanie zapisów dotyczących dodatkowych dokumentów i informacji przekazywanych Bankowi w celu rozpatrzenia reklamacji
- modyfikację zapisów dotyczących terminu, w którym Bank rozpatruje reklamację i udziela na nią odpowiedzi,
- modyfikację  zapisów dotyczących sposobów udzielania odpowiedzi na reklamację,
- doprecyzowanie sytuacji, w których Bank może dokonać zmiany regulaminu
- doprecyzowanie zapisów dotyczących działań, które może podjąć Klient w przypadku, gdy Bank nie uwzględni jego reklamacji.

Pozostałe modyfikacje mają charakter zmian redakcyjnych, stylistycznych i porządkujących.

Regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. obowiązujący do 10.10.2015 r.

Regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. obowiązujący od 11.10.2015 r.

Regulacje dla klientów firmowych obowiązujące od 19.10.2015 r.

Regulamin kart debetowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.
Zmiany obejmują:
- doprecyzowanie pojęć użytych w regulaminie,
- doprecyzowanie zapisów dotyczących zmiany adresu przez Użytkownika,
- modyfikację zapisów dotyczących aktywacji karty oraz definicji PIN,
- dodanie informacji dotyczącej zwrotu transakcji kartowej,
- modyfikacja zapisów dotyczących używania karty,
- dodanie zapisu uprawniającego Bank do nieodnowienia karty na kolejny okres ważności w przypadku wystąpienia salda debetowego na rachunku,
- doprecyzowanie zapisów dotyczących wydania duplikatu karty,
- modyfikację przesłanek zmian Regulaminu,
- aktualizację zapisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Pozostałe zmiany mają charakter redakcyjny i porządkowy.

Regulamin kart debetowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. obowiązujący do 18.10.2015 r.
Regulamin kart debetowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. obowiązujący od 19.10.2015 r.

Regulamin kart kredytowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.
Zmiany obejmują:
- doprecyzowanie pojęć użytych w regulaminie,
- modyfikację zapisów dotyczących wymogów koniecznych do spełnienia w celu uzyskania kredytu,
- doprecyzowanie zapisów dotyczących zawarcia Umowy i jej zmiany,
- doprecyzowanie zapisów dotyczących zmiany adresu przez Użytkownika,
- modyfikację zapisów dotyczących używania karty,
- dodanie informacji dotyczącej zwrotu transakcji kartowej,
- doprecyzowanie zapisów dotyczących wydania duplikatu karty,
- usunięcie zapisów dotyczących wymiany karty,
- modyfikacji zapisów dotyczących spłaty karty,
- doprecyzowanie zapisów dotyczących Usługi spłaty na raty,
- doprecyzowanie zapisów dotyczących możliwości zmiany wysokości Kredytu na wniosek Kredytobiorcy
- modyfikację przesłanek zmian Regulaminu.

Regulamin korzystania z kart kredytowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. obowiązujący do 18.10.2015 r.
Regulamin korzystania z kart kredytowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. obowiązujący od 19.10.2015 r.

Regulacja dla osób fizycznych od 11.10.2015 r. posiadających lub wnioskujących o kredyt hipoteczny w mBanku Hipotecznym


Regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji Klientów obsługiwanych za pośrednictwem mBanku S.A.
Zmiany związane są między innymi z planowanym wejściem w życie ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym i obejmują:
- modyfikację definicji reklamacji
- zmianę zapisów dotyczących sposobów składania reklamacji
- doprecyzowanie zapisów dotyczących dodatkowych dokumentów i informacji przekazywanych Bankowi w celu rozpatrzenia reklamacji
- modyfikację zapisów dotyczących terminu, w którym Bank rozpatruje reklamację i udziela na nią odpowiedzi,
- modyfikację  zapisów dotyczących sposobów udzielania odpowiedzi na reklamację,
- doprecyzowanie sytuacji, w których Bank może dokonać zmiany regulaminu
- doprecyzowanie zapisów dotyczących działań, które może podjąć Klient w przypadku, gdy Bank nie uwzględni jego reklamacji.

Pozostałe modyfikacje mają charakter zmian redakcyjnych, stylistycznych i porządkujących.

Regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji Klientów obsługiwanych za pośrednictwem mBanku S.A. obowiązujący od 11.10.2015 r.