powrót

Dziś 10, moment ważny dla każdego przedsiębiorcy

Dziś 10 luty, moment ważny dla każdego przedsiębiorcy. W tym dniu mija termin płatności obowiązkowych składek do ZUS-u dla przedsiębiorców. Jak ważne są to płatności – chyba nie musimy mówić. Brak zapłaty w terminie składki ubezpieczenia chorobowego powoduje jego ustanie, inne konsekwencje to konieczność zapłaty odsetek, lub wręcz dodatkowych opłat naliczonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dlatego każdy przedsiębiorca powinien mieć dobry i sprawdzony sposób na przypomnienie o tej dacie.

 

Zadanie płatności do ZUS Dlatego mBank wychodzi naprzeciw potrzebom klientów i proponuje sprytne rozwiązanie, które samo przypomni przedsiębiorcy o obowiązkowym terminie płatności do ZUS i umożliwi jego łatwą realizację.

Już teraz użytkownicy, którzy zatwierdzili ustawienia swojej firmy w pierwszym zadaniu – widzą na Pulpicie informację o terminie płatności ZUS:
 

Przelewy ZUS
Rys. 1. Zadanie płatności do ZUS – bez zatwierdzonych składek

Wykonując pierwsze zadanie, klient jest proszony o uzupełnienie aktualnie obowiązujących go składek. Jest to operacja jednorazowa, dzięki której w kolejnych przypomnieniach – kwota przelewu do ZUS będzie już uzupełniona. Kliknięcie w Zatwierdź kwoty na powyższym ekranie spowoduje przeniesienie do ekranu Ustawień:
 


Rys. 2. Fragment ekranu ustawień z wysokością składek ZUS

 Po zatwierdzeniu kwot zadanie Zapłać ZUS otrzymuje dodatkową informację – kwotę przelewu:
 


Rys. 3. Przypomnienie o płatności ZUS z wprowadzonymi kwotami przelewu

 Użytkownik widząc takie zadanie może w łatwy sposób przejść do jego wykonania, czyli realizacji przelewu. W tym celu wystarczy kliknąć w Zapłać, a system podstawi formularz przelewu z uzupełnionymi właściwymi kwotami:
 


Rys. 4. Uzupełniony formularz przelewu do ZUS-u

 Teraz wystarczy zautoryzować przelew, a płatność do ZUS zostanie wykonana. Po kliknięciu w Zapłać zadanie, polecenie zostaje oznaczone jako wykonane i mBank nie będzie już przypominał o nim przedsiębiorcy. Klient może w każdej chwili odznaczyć takie zadanie jako niewykonane, wciskając zielony przycisk statusu zadania.
 


Rys. 5. Zadanie oznaczone jako wykonane posiada zieloną ikonkę statusu

Przypomnienia o płatnościach

Jak widać na powyższym przykładzie – Centrum Zadań uwolni przedsiębiorcę od pamiętania o obowiązkowych terminach płatności do ZUS, ale nie tylko. W katalogu zadań automatycznych są także przypomnienia o:
- opłacaniu ZUS pracowników,
- płatności podatku dochodowego,
- płatności podatku VAT.
 


Rys. 6. Przypomnienie o płatności ZUS dla pracowników


Rys. 7. Przypomnienie o obowiązku płatności podatku dochodowego


Rys. 8. Przypomnienie o obowiązku płatności podatku VAT

 Wyżej opisane przypomnienia są prezentowane wszystkim klientom, którzy dokonają zapisania ustawień w pierwszym zadaniu w Centrum Zadań:
 


Rys. 9. Zapisywanie ustawień na potrzeby Centrum Zadań

 

Klienci, którzy korzystają z mKsięgowości mBanku otrzymują szereg dodatkowych możliwości zapewnianych przez system księgowy, m.in. uzupełnione kwoty podatków. Ale o tym w kolejnym artykule o Centrum Zadań…

Kategorie:

Firmy