powrót

Zmiany w regulaminach kart dla firm

W najbliższym czasie wprowadzamy zmiany do wybranej dokumentacji dotyczącej regulaminów kart dla firm w mBanku. 1 sierpnia br. zmienią się:

  • Regulamin kart debetowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. oraz,
  • Regulamin korzystania z kart kredytowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

 

Co się zmienia?

 

Regulamin kart debetowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

 

Najważniejsze zmiany:

  • wprowadzamy możliwość otrzymywania wyciągów w formie zaszyfrowanego załącznika do wiadomości e-mail przesyłanej przez Bank,
  • rozszerzamy katalog przesłanek zmiany regulaminu, które nie wymagają informowania z 14-dniowym wyprzedzeniem.

     
Szczegółowy wykaz zmian                                                                                            
Regulamin kart debetowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. obowiązujący do 31.07.2016 r.
Regulamin kart debetowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. obowiązujący od 01.08.2016 r.

 

 

Jeśli akceptujesz zmiany nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody możesz wypowiedzieć Umowę, bez ponoszenia opłat.

 

Regulamin korzystania z kart kredytowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

 

Najważniejsze zmiany:

  • wprowadzamy możliwość otrzymywania wyciągów w formie zaszyfrowanego załącznika do wiadomości e-mail przesyłanej przez Bank,
  • rozszerzamy katalog przesłanek zmiany regulaminu, które nie stanowią zmiany Umowy i nie wymagają doręczenia Kredytobiorcy.

     
Szczegółowy wykaz zmian
Regulamin korzystania z kart kredytowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. obowiązujący do 31.07.2016 r.
Regulamin korzystania z kart kredytowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. obowiązujący od 01.08.2016 r.

 

Jeśli akceptujesz zmiany nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody możesz wypowiedzieć Umowę, bez ponoszenia opłat.

Kategorie:

Firmy