powrót

Obniżamy i ujednolicamy niektóre opłaty, sprawdź szczegóły

Chcielibyśmy Ci opowiedzieć o zmianach w regulaminie rachunków, Taryfie prowizji i opłat oraz Tabelach stóp procentowych.


Sprawdź co zmieniamy:

  • od 12 grudnia zapłacisz mniej za przelew SEPA (przelew w EURO do krajów UE oraz Islandii, Norwegii, Lichtensteinu i Szwajcarii). Zlecając go z konta w złotówkach, zapłacisz tyle co za przelew krajowy, a gdy zrobisz to z konta walutowego - nie pobierzemy żadnej opłaty.

Kiedy wypłacasz:

  • PLN z bankomatów krajowych innych niż z logo mBanku, Euronet, Planet Cash i Santander, 
  • EURO w kraju lub dowolną walutę z bankomatów za granicą,
    pobierzemy prowizję w wysokości 3,5% kwoty wypłaty (min. 5 PLN).

Przed zmianą płaciłeś 3% (min. 5 PLN) dla bankomatów w Polsce i 3% (min. 10 PLN) dla bankomatów za granicą.

Szczegółowe zasady znajdziesz w Taryfie prowizji i opłat. Wprowadzamy w niej także zmiany porządkowe.
- dodatkowo wprowadzamy zmiany w regulaminie rachunków. Możemy rozwiązać z Tobą umowę o prowadzenie rachunku firmowego m.in. gdy dowiemy się o:

  • rozwiązaniu działalności, lub
  • wykreśleniu działalności z baz ewidencji (np. ewidencji działalności gospodarczej, rejestru przedsiębiorców i innych).

Rachunek bieżący zamkniemy po 30 dniach od otrzymania tych informacji. W tym czasie sprawdzimy czy przestałeś prowadzić działalność gospodarczą, czy np. zmieniłeś jej formę prawną.

- do Taryfy prowizji i opłat oraz do Tabel stóp procentowych dodajemy  nowy rachunek firmowy - mBiznes konto Proste. Teraz możesz sprawdzić ceny i oprocentowanie dla tego produktu. Na więcej informacji musisz jednak poczekać. Opowiemy o nich wkrótce na naszej stronie.

O wszystkich zmianach przeczytasz w ich wykazie. Zajrzyj tam, może któryś szczegół będzie dla Ciebie ważny.
 

Kategorie:

Firmy