powrót

Zmieniamy stawki referencyjne

Zmienia się wartość niektórych stawek referencyjnych dla produktów kredytowych. Sprawdź nowy harmonogram po spłacie najbliższej raty.
 

Dla kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych
Dla kredytów i pożyczek hipotecznych udzielanych klientom private banking  w PLN
Dla kredytów i pożyczek hipotecznych w walutach innych niż PLN, udzielanych klientom private banking  do dnia 21.07.2017 r

Stawki aktualizowane co 3 miesiące:
 

Stawka Stawki obowiązujące
od 4.06.2021 r. do 2.09.2021 r.
WIBOR 3M PLN 0,21000%
EURIBOR 3M - 0,54300%
LIBOR 3M USD 0,13138%
LIBOR 3M GBP 0,08125%
LIBOR 3M JPY - 0,09183%


Dla kredytów i pożyczek hipotecznych dla klientów private banking, udzielanych w EUR, USD, JPY od 22.07.2017 r. Stawki aktualizowane co 3 miesiące:
 

Stawka Stawki obowiązujące
od 4.06.2021 r. do 2.09.2021 r.
EURIBOR 3M -0,54300%
LIBOR 3M USD 0,13138%
LIBOR 3M JPY -0,09183%
LIBOR 3M GBP 0,08125%


Dla kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych, kredytów WWJ, kredytów zabezpieczonych dla firm oraz kredytu samochodowego - stawki aktualizowane co 1 miesiąc:
 

Stawka Stawki obowiązujące
do 7.07.2021 r.
Stawki obowiązujące
od 8.07.2021 r.
WIBOR 3M PLN 0,26% bez zmian
LIBOR 3M CHF -0,77% bez zmian
LIBOR 1 M EUR -0,57% bez zmian
LIBOR 3M EUR -0,53% bez zmian
EURIBOR 3M -0,52% bez zmian
LIBOR 1M USD 0,17% bez zmian
LIBOR 3M USD 0,13% bez zmian
LIBOR 1M GBP 0,10% bez zmian
LIBOR 3M GBP 0,03% bez zmian


Dla kredytów odnawialnych dla osób fizycznych, private banking:

 

Stawka Stawki obowiązujące
do 21.07.2021 r.
Stawki obowiązujące
od 22.07.2021 r.
WIBOR 1M PLN 0,23% bez zmian


Dla kredytów gotówkowych zabezpieczonych, kredytów mieszkaniowych, hipotecznych i pożyczek hipotecznych private banking:
 
Stawki 1M aktualizowane co 1 miesiąc (obowiązują dla kredytów migrowanych do 10.05.2012 r.). 
Stawki 3M aktualizowane co 1 miesiąc (obowiązują dla kredytów migrowanych od 10.05.2012 r. do 31.12.2013 r.).
 

Stawka Stawki obowiązujące
do 3.07.2021 r.
Stawki obowiązujące
od 4.07.2021 r.
WIBOR 1M PLN 0,18000% 0,17000%
LIBOR 1M CHF -0,80220% -0,80500%
LIBOR 1M USD 0,08588% 0,10025%
LIBOR 1 M EUR -0,57514% -0,58214%
EURIBOR 1M -0,55800% -0,55500%
LIBOR 1M JPY -0,07683% -0,06600%
WIBOR 3M PLN 0,21000% bez zmian
LIBOR 3M CHF -0,74360% -0,75840%
LIBOR 3M EUR -0,54486% -0,55000%
EURIBOR 3M -0,54300% -0,54100%

 
Dla kredytów mieszkaniowych, hipotecznych i pożyczek hipotecznych Private Banking, przeniesionych do nowego systemu począwszy od 10.05.2012 r. Stawki bazowe LIBOR / WIBOR/EURIBOR odpowiadają wartościom obowiązującym w przedostatnim roboczym dniu każdego miesiąca z wyłączeniem sobót. Aktualizacja stawek 1-M i 3-M dokonywana jest 3-go roboczego dnia każdego miesiąca.
 
Wartości pozostałych stawek pozostają bez zmian.
 
Stawki dla klientów korzystających z oferty indywidualnej i firm:

Zobacz wszystkie obowiązujące stawki referencyjne

Stawki dla klientów Private Banking: 

Zobacz wszystkie obowiązujące stawki referencyjne