powrót

Zmieniamy wskaźniki referencyjne

Zmienia się wartość niektórych wskaźników referencyjnych dla produktów kredytowych. Sprawdź nowy harmonogram po spłacie najbliższej raty.
 
Dla kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych
Dla kredytów i pożyczek hipotecznych udzielanych klientom private banking  w PLN
Dla kredytów i pożyczek hipotecznych w walutach innych niż PLN, udzielanych klientom private banking do dnia 21.07.2017 r.

Wskaźniki referencyjne aktualizowane co 3 miesiące:

 

Wskaźnik Wskaźniki obowiązujące
od 3.09.2021 r. do 2.12.2021 r.
WIBOR 3M PLN 0,22000%
EURIBOR 3M - 0,54900%
LIBOR 3M USD 0,11988%
LIBOR 3M GBP 0,06850%
LIBOR 3M JPY - 0,09883%


Dla kredytów i pożyczek hipotecznych dla klientów private banking, udzielanych w EUR, USD, JPY od 22.07.2017 r. Wskaźniki referencyjne aktualizowane co 3 miesiące:
 

Wskaźnik Wskaźniki obowiązujące
od 3.09.2021 r. do 2.12.2021 r.
EURIBOR 3M -0,54900%
LIBOR 3M USD 0,11988%
LIBOR 3M JPY -0,09883%
LIBOR 3M GBP 0,06850%


Dla kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych, kredytów WWJ, kredytów zabezpieczonych dla firm oraz kredytu samochodowego – wskaźniki referencyjne aktualizowane co 1 miesiąc:
 

Wskaźnik Wskaźniki obowiązujące
do 6.09.2021 r.
Wskaźniki obowiązujące
od 7.09.2021 r.
WIBOR 3M PLN 0,26% bez zmian
LIBOR 3M CHF -0,77% bez zmian
LIBOR 1 M EUR -0,57% bez zmian
LIBOR 3M EUR -0,53% bez zmian
EURIBOR 3M -0,52% bez zmian
LIBOR 1M USD 0,17% bez zmian
LIBOR 3M USD 0,13% bez zmian
LIBOR 1M GBP 0,10% bez zmian
LIBOR 3M GBP 0,03% bez zmian


Dla kredytów odnawialnych dla osób fizycznych, private banking:

 

Wskaźnik Wskaźnik obowiązujący
do 20.09.2021 r.
Wskaźnik obowiązujący
od 21.09.2021 r.
WIBOR 1M PLN 0,23% bez zmian


Dla kredytów gotówkowych zabezpieczonych, kredytów mieszkaniowych, hipotecznych i pożyczek hipotecznych private banking:
 
Wskaźniki referencyjne 1M aktualizowane co 1 miesiąc (obowiązują dla kredytów migrowanych
do 10.05.2012 r.).
Wskaźniki referencyjne 3M aktualizowane co 1 miesiąc (obowiązują dla kredytów migrowanych
od 10.05.2012 r. do 31.12.2013 r.).
 

Wskaźnik Wskaźniki obowiązujące
do 2.09.2021 r.
Wskaźniki obowiązujące
od 3.09.2021 r.
WIBOR 1M PLN 0,18000% bez zmian
LIBOR 1M CHF -0,79680% -0,78720%
LIBOR 1M USD 0,09575% 0,08600%
LIBOR 1 M EUR -0,57686% -0,57729%
EURIBOR 1M -0,55800% -0,55900%
LIBOR 1M JPY -0,06417% -0,06933%
WIBOR 3M PLN 0,21000% 0,22000%
LIBOR 3M CHF -0,75480% -0,77140%
LIBOR 3M EUR -0,55614% -0,56186%
EURIBOR 3M -0,54400% -0,54900%

 
Dla kredytów mieszkaniowych, hipotecznych i pożyczek hipotecznych private banking, przeniesionych do nowego systemu począwszy od 10.05.2012 r. wskaźniki LIBOR / WIBOR/EURIBOR odpowiadają wartościom obowiązującym w przedostatnim roboczym dniu każdego miesiąca z wyłączeniem sobót. Aktualizacja wskaźników 1-M i 3-M dokonywana
jest 3-go roboczego dnia każdego miesiąca.
 
Wartości pozostałych wskaźników referencyjnych pozostają bez zmian.