powrót

Zmieniamy wskaźniki referencyjne

Zmienia się wartość niektórych wskaźników referencyjnych dla produktów kredytowych. Sprawdź nowy harmonogram po spłacie najbliższej raty.
 
Dla kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych
Dla kredytów i pożyczek hipotecznych udzielanych klientom private banking w PLN
Dla kredytów i pożyczek hipotecznych w walutach innych niż PLN, udzielanych klientom private banking do dnia 21.07.2017 r.

Wskaźniki referencyjne aktualizowane co 3 miesiące:

 

Wskaźnik Wskaźniki obowiązujące
od 3.03.2022 r. do 2.06.2022 r.
WIBOR 3M PLN 3,59000%                              
EURIBOR 3M -0,52800%
LIBOR 3M USD 0,52300%
LIBOR 3M GBP 0,85380%


Dla kredytów i pożyczek hipotecznych dla klientów private banking, udzielanych w EUR, USD, JPY od 22.07.2017 r. Wskaźniki referencyjne aktualizowane co 3 miesiące:
 

Wskaźnik Wskaźniki obowiązujące
od 3.03.2022 r. do 2.06.2022 r.
EURIBOR 3M -0,52800%
LIBOR 3M USD 0,52300%


Dla kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych, kredytów WWJ, kredytów zabezpieczonych dla firm oraz kredytu samochodowego – wskaźniki referencyjne aktualizowane co 1 miesiąc:
 

Wskaźnik Wskaźniki obowiązujące
do 8.05.2022 r.
Wskaźniki obowiązujące
od 9.05.2022 r.
WIBOR 3M PLN 4,74000% 5,95000%
LIBOR 3M CHF -0,77% bez zmian
LIBOR 1 M EUR -0,57% bez zmian
LIBOR 3M EUR -0,53% bez zmian
EURIBOR 3M -0,52% bez zmian
LIBOR 1M USD 0,45514% 0,80000%
LIBOR 3M USD 0,96686% 1,28600%
LIBOR 3M GBP 1,03430% 1,20720%


Dla kredytów odnawialnych dla osób fizycznych, private banking:

 

Wskaźnik Wskaźnik obowiązujący
do 22.05.2022 r.
Wskaźnik obowiązujący
od 23.05.2022 r.
WIBOR 1M PLN 4,10000% 5,12000%


Dla kredytów gotówkowych zabezpieczonych, kredytów mieszkaniowych, hipotecznych i pożyczek hipotecznych private banking:
 
Wskaźniki referencyjne 1M aktualizowane co 1 miesiąc (obowiązują dla kredytów migrowanych
do 10.05.2012 r.).
Wskaźniki referencyjne 3M aktualizowane co 1 miesiąc (obowiązują dla kredytów migrowanych
od 10.05.2012 r. do 31.12.2013 r.).
 

Wskaźnik Wskaźniki obowiązujące
do 4.
05.2022 r.
Wskaźniki obowiązujące
do 5.
05.2022 r.
WIBOR 1M PLN 4,10000% 5,12000%
LIBOR 1M USD 0,45514% 0,80000%
LIBOR 1 M EUR -0,62029% bez zmian
EURIBOR 1M -0,52700% -0,52200%
LIBOR 1M JPY -0,06375% -0,05347%
Saron Compound CHF 1 -0,70210% -0,70750%
EURIBOR1 do korekty -0,52700% -0,52200%

 
Dla kredytów mieszkaniowych, hipotecznych i pożyczek hipotecznych private banking, przeniesionych do nowego systemu począwszy od 10.05.2012 r. wskaźniki LIBOR / WIBOR/EURIBOR odpowiadają wartościom obowiązującym w przedostatnim roboczym dniu każdego miesiąca z wyłączeniem sobót. Aktualizacja wskaźników 1-M i 3-M dokonywana
jest 3-go roboczego dnia każdego miesiąca.
 
Wartości pozostałych wskaźników referencyjnych pozostają bez zmian.