powrót

Zmieniamy wskaźniki referencyjne

Zmienia się wartość niektórych wskaźników referencyjnych dla produktów kredytowych. Sprawdź nowy harmonogram po spłacie najbliższej raty.
 
Dla kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych
Dla kredytów i pożyczek hipotecznych udzielanych klientom private banking w PLN
Dla kredytów i pożyczek hipotecznych w walutach innych niż PLN, udzielanych klientom private banking do dnia 21.07.2017 r.

Wskaźniki referencyjne aktualizowane co 3 miesiące:
 

Wskaźnik Wskaźniki obowiązujące
od 5.09.2022 r. do 4.12.2022 r.
WIBOR 3M PLN 7,10000%
EURIBOR 3M 0,62000%
LIBOR 3M USD 3,08214%
LIBOR 3M GBP 2,51690%

 

Dla kredytów i pożyczek hipotecznych dla klientów private banking, udzielanych w EUR, USD, JPY od 22.07.2017 r. Wskaźniki referencyjne aktualizowane co 3 miesiące:

 

Wskaźnik Wskaźniki obowiązujące
od 5.09.2022 r. do 4.12.2022 r.
EURIBOR 3M 0,62000%
LIBOR 3M USD 3,08214%

 

Dla kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych, kredytów WWJ, kredytów zabezpieczonych dla firm oraz kredytu samochodowego – wskaźniki referencyjne aktualizowane co 1 miesiąc:
 

Wskaźnik Wskaźniki obowiązujące
do 7.11.2022 r.
Wskaźniki obowiązujące
od 8.11.2022 r.
WIBOR 3M PLN 7,18000% 7,48000%
LIBOR 3M CHF -0,77% bez zmian
LIBOR 1M EUR -0,57% bez zmian
LIBOR 3M EUR -0,53% bez zmian
EURIBOR 3M 1,16000% 1,64100%
LIBOR 1M USD 3,12786% 3,76771%
LIBOR 3M USD 3,74286% 4,43957%
LIBOR 3M GBP 3,60490% 3,34010%
Saron Compound CHF 3M do korekty -0,16340% 0,05030%
EURIBOR 3M do korekty 1,16000% 1,64100%
EURIBOR 1M do korekty 0,66600% 1,20800%

 

Dla kredytów odnawialnych dla osób fizycznych, private banking:
 

Wskaźnik Wskaźnik obowiązujący
do 22.11.2022 r.
Wskaźnik obowiązujący
od 23.11.2022 r.
WIBOR 1M PLN 6,97000% 7,12000%

 

Dla kredytów gotówkowych zabezpieczonych, kredytów mieszkaniowych, hipotecznych i pożyczek hipotecznych private banking:
 
Wskaźniki referencyjne 1M aktualizowane co 1 miesiąc (obowiązują dla kredytów migrowanych
do 10.05.2012 r.).
Wskaźniki referencyjne 3M aktualizowane co 1 miesiąc (obowiązują dla kredytów migrowanych
od 10.05.2012 r. do 31.12.2013 r.).
 

Wskaźnik Wskaźniki obowiązujące
do 3.11.2022 r.
Wskaźniki obowiązujące
od 4.11.2022 r.
WIBOR 1M PLN 7,09000% 7,12000%
LIBOR 1M USD 3,12786% 3,76771%
LIBOR 1M EUR -0,62029% bez zmian
EURIBOR 1M 0,66600% 1,20800%
LIBOR 1M JPY -0,04632% -0,06005%
Saron Compound CHF 1M -0,07270% 0,443100%
EURIBOR 1M do korekty 0,66600% 1,20800%

 

Dla kredytów mieszkaniowych, hipotecznych i pożyczek hipotecznych private banking, przeniesionych do nowego systemu począwszy od 10.05.2012 r. wskaźniki LIBOR / WIBOR/EURIBOR odpowiadają wartościom obowiązującym w przedostatnim roboczym dniu każdego miesiąca z wyłączeniem sobót. Aktualizacja wskaźników 1-M i 3-M dokonywana
jest 3-go roboczego dnia każdego miesiąca.
 
Wartości pozostałych wskaźników referencyjnych pozostają bez zmian.