powrót

Bloomberg coraz lepiej ocenia nasze działania na rzecz równości płci

Globalny indeks Bloomberg Gender-Equality (GEI) wyróżnia spółki giełdowe, które wspierają wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn w miejscu pracy. W jego najnowszej odsłonie dostaliśmy wyższe noty niż w poprzednich latach. W 2022 roku wprowadziliśmy politykę różnorodności i inkluzywności. Prowadzimy regularne działania, które realizują jej cele.

W tym roku znaleźliśmy się w indeksie Bloomberg Gender-Equality (GEI) po raz trzeci. Widocznie lepsze oceny uzyskaliśmy w kategoriach dotyczących równego wynagradzania kobiet i mężczyzn, a także inkluzywnej kultury pracy. Uznanie niezależnych ekspertów to dla nas potwierdzenie, że jesteśmy na właściwej drodze.

Chcemy, żeby mBank był miejscem pracy, w którym każdy czuje się dobrze. W którym jest szanowany, rozwija się zawodowo i angażuje się w rozwój firmy. Wszystkim naszym pracownikom chcemy zapewniać równe szanse. Aktualnie koncentrujemy się na takich działaniach:

  • wzmacniamy świadomość pracowników (w szkoleniach o różnorodności i inkluzywności wzięło udział już ponad 1700 z nich),
  • dbamy o neutralność płciową naszych procesów wewnętrznych,
  • zwiększamy zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami,
  • zapobiegamy dyskryminacji i wykluczeniu.


W 2022 roku znaleźliśmy się na liście „Diversity IN Check”. Obejmuje ona najbardziej zaawansowane w zarządzaniu różnorodnością i inkluzywnością firmy w Polsce. Przygotowało ją Forum Odpowiedzialnego Biznesu, koordynator Karty Różnorodności, której sygnatariuszem jesteśmy od 2018 roku.

Bloomberg GEI analizuje wyniki spółek giełdowych o kapitalizacji powyżej 1 mld dolarów. Indeks mierzy równość płci w pięciu obszarach: kobiece przywództwo i rozwój talentów, równa płaca i parytet płac, inkluzywna kultura pracy, polityka przeciwdziałania molestowaniu seksualnemu oraz marka prokobieca. Do prestiżowego indeksu kwalifikują się jedynie te spółki, które osiągnęły wynik przekraczający określony próg. mBank jest jedną z 484 spółek z 45 krajów, które zostały wyróżnione w tegorocznej edycji indeksu.

 

Nota prawna
To nie jest oferta. Ten materiał ma charakter wyłącznie informacyjny.