powrót

Informacja półroczna o stanie likwidacji Funduszu SEJF Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Dłużnych w likwidacji

Przekazujemy informację półroczną o stanie likwidacji Funduszu SEJF Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Dłużnych w likwidacji, zgodną na 7 kwietnia br.

 

 

mBank (likwidator funduszu) działa na podstawie art. § 11 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych z dnia 21 czerwca 2005 r. (Dz.U. 2005 Nr 114, poz. 963).

Tagi:

fundusz