powrót

Wprowadziliśmy obowiązkowe szkolenia dotyczące zrównoważonego rozwoju, różnorodności i inkluzywności oraz etyki w biznesie

mBank włącza się w rozwiązywanie ważnych problemów środowiskowych, społecznych i związanych z odpowiedzialnym zarządzaniem w biznesie (ang. environmental, social, governance, ESG). Cele dotyczące tych zagadnień są częścią naszej strategii. Abyśmy mogli skutecznie je realizować, wyposażamy naszych pracowników w niezbędną wiedzę. Systematycznie poszerzamy ofertę szkoleniową dla nich – w tym miesiącu o dwa szkolenia online: z podstaw ESG i zagadnień etycznych. Są one obowiązkowe dla wszystkich naszych pracowników i pracowniczek.

Szkolenie pt. „ESG, czyli o wartościach w biznesie” jest poświęcone społecznej odpowiedzialności i zrównoważonemu rozwojowi. Obejmuje ono zagadnienia takie jak:

 • co oznacza skrót ESG i jak to pojęcie wpływa na prowadzenie biznesu,
 • z jakimi wyzwaniami klimatycznymi, społecznymi i gospodarczymi mierzymy się we współczesnym świecie i jaka jest rola biznesu, w tym banków, w radzeniu sobie z nimi,
 • co to znaczy, że firmy mają rozwijać się w sposób odpowiedzialny i zrównoważony,
 • dlaczego raportowanie ESG staje się równie ważne, jak sprawozdania finansowe.


Z kolei szkolenie pt. „Etyka w mBanku” jest elementem naszego programu etycznego, który wspiera realizację naszych zobowiązań i aspiracji w ramach strategii ESG. Dotyczy ono kwestii etycznych, które mogą pojawiać się w ramach wykonywania codziennych obowiązków służbowych. Dzięki szkoleniu nasi pracownicy mogą:

 • dowiedzieć się, jak rozumiemy etykę w mBanku,
 • zapoznać się z Kodeksem Etyki Bankowej ZBP,
 • łatwiej rozwiązywać dylematy etyczne w praktyce,
 • dowiedzieć się o uprzedzeniach i mechanizmach, które kierują naszymi działaniami,
 • nauczyć się, jak reagować na zachowania nieetyczne.


Różnorodność, równość szans i inkluzywność są naturalnym elementem kultury, którą budujemy w mBanku. Wynikają wprost z naszej strategii i modelu wartości. Dlatego szkolenie przybliżające tę tematykę, które wprowadziliśmy w zeszłym roku, jest obowiązkowe dla wszystkich pracowniczek, pracowników i osób, które tworzą kulturę mBanku. Dzięki szkoleniu mogą dowiedzieć się więcej o:

 • wielu wymiarach różnorodności,
 • komunikacji włączającej,
 • nieświadomych nastawieniach,
 • mikroagresji,
 • poczuciu przynależności,
 • korzyściach, które daje różnorodność w organizacji.


Obowiązkowe szkolenia w formule e-learning uzupełniają inne formy poszerzania wiedzy. Nasi pracownicy mają do dyspozycji m.in. szkolenia jednorazowe prowadzone przez uznanych ekspertów, szkolenia specjalistyczne, a także cykliczne warsztaty w ramach tzw. Piątków z rozwojem.

 

Tagi:

mBank, szkolenia, esg