powrót

Milion złotych na edukację matematyczną najmłodszych

Zakończyła się III edycja programu grantowego Fundacji mBanku „Rosnę z matematyką”. Na dofinansowanie edukacji matematycznej dzieci przedszkolnych fundacja przeznaczy ponad 1 mln zł. Granty otrzyma aż 209 szkół, przedszkoli i organizacji pozarządowych. Dofinansowane projekty będą realizowane od stycznia do czerwca 2024 roku.

- W III edycji naszego programu grantowego przyznaliśmy fundusze na 209 kreatywnych projektów wspierających edukację matematyczną najmłodszych. Do konkursu zgłoszono tak wiele ciekawych pomysłów, że zdecydowaliśmy się zwiększyć pulę grantów z początkowych 500 tys. zł do 1,16 mln zł. Jestem przekonana, że warto inwestować w kreatywne, innowacyjne podejście do nauczania matematyki już na etapie przedszkolnym. Będzie to procentować jej lepszym zrozumieniem nie tylko na późniejszych etapach nauki, ale i w całym dorosłym życiu – mówi Iwona Ryniewicz, prezeska Fundacji mBanku.

Fundacja mBanku prowadzi program „Rosnę z matematyką” od 2021 r. Jego celem jest wspieranie rozwoju kompetencji matematycznych u dzieci w wieku 3-7 lat, objętych edukacją przedszkolną. Do programu można zgłaszać projekty angażujących zajęć matematycznych, ukazujących praktyczne zastosowanie matematyki. Fundacja przyznaje granty od 2 tys. do 5 tys. najlepszym z nich. Mogą to być zajęcia terenowe, konkursy, propozycje materiałów edukacyjnych wspierających naukę matematyki czy warsztaty dla nauczycieli przedszkolnych i osób z najbliższego otoczenia dziecka.

- Dzieci oswajają się z matematyką przez zabawę, wykonywanie codziennych czynności i obserwację świata. Matematyka jest dookoła nas, spotykamy ją na każdym kroku – w sklepie, w kuchni, na spacerze. Warto zrobić wszystko, żeby nie „zabić” w dzieciach tego naturalnego kontaktu z nauką, która pomoże im w osiąganiu przyszłych sukcesów zawodowych – dodaje Iwona Ryniewicz.

W tym roku do „Rosnę z matematyką” wnioski o grant złożyło ponad 500 placówek z całej Polski. W trzech edycjach programu było ich ponad 1300.

Fundacja przyznała do tej pory 386 grantów na łączną kwotę blisko 2 mln zł.


Od 2014 r. Fundacja mBanku realizuje strategię „m jak matematyka”, która ma na celu promocję matematyki i wspieranie edukacji matematycznej dzieci i młodzieży. Na ten cel Fundacja przeznaczyła już 27 mln zł.

Więcej informacji o programach Fundacji mBanku można znaleźć tutaj: www.mFundacja.pl