powrót

Poradnik urlopowicza - chargeback

Sezon wakacyjny rozkręca się. Większość z nas urlop ma dopiero przed sobą, dlatego warto powrócić do tematu charback. Usługa ta bowiem umożliwi Wam odzyskanie pieniędzy w razie, gdyby organizator Waszych wakacji lub linia lotnicza nie wywiązali się z umowy. Jedna zasada – płacimy kartą, a podając dane karty (również na stronie internetowej, telefonicznie, mailowo) zostaje zawarta umowa z usługodawcą.
Pamiętajmy również, że tak jak w przypadku tradycyjnych kontraktów, bardzo istotne jest zapoznanie się z regulaminem, który dostępny jest zazwyczaj na stronie internetowej lub w osobnych plikach, np. do pobrania. Pamiętajmy, aby dokładnie przeczytać zapisy regulaminu, ponieważ warunki w nim zawarte są obowiązujące dla obu stron.

Zacznijmy jednak od początku… Czym jest chargeback?


Chargeback (z ang. obciążenie zwrotne) to usługa umożliwiająca odzyskanie środków z tytułu kwestionowanej transakcji kartowej, w sytuacji, w której klient nie może dochodzić swoich praw bezpośrednio u sprzedawcy lub firmy obsługującej bankomat. Bank wydający kartę, w imieniu Klienta przesyła za pośrednictwem systemu organizacji płatniczej reklamację, która automatycznie dokonuje obciążenia debetującego rachunek akceptanta karty. Procedura zwrotu dostępna jest zarówno dla organizacji VISA jak i MasterCard. Chargeback jest całkowicie bezpłatny.

Aby zgłosić wadliwą transakcję należy złożyć reklamację o niezrealizowaniu usługi oraz przedstawić dokument potwierdzający, że zdarzenie miało miejsce i podać przewidywaną datę dostarczenia towaru lub usługi. Dlatego przed zgłoszeniem do banku należy zwrócić się do sprzedawcy i uzyskać od niego odpowiedź, która będzie stanowiła podstawę do reklamacji transakcji w banku. Jeśli kontakt z firmą jest niemożliwy, np. z powodu bankructwa, można przedstawić pismo informujące o tym fakcie. 

Dalej sprawą zajmuje się bank we współpracy z organizacją płatniczą, jednak klient powinien być przygotowany na to, że bank może zwrócić się do niego o dostarczenie dodatkowych dokumentów, niezbędnych do realizacji procesu. Jeśli sprzedawca, u którego została dokonana płatność nie może udowodnić, że usługa lub towar został dostarczony lub klient otrzymał rekompensatę, reklamacja zostaje uznana, a klient otrzymuje zwrot pobranych środków.

Tego typu ochroną objęte są wszystkie transakcje kartowe, zarówno realizowane bezgotówkowo, dokonywane w punktach handlowo - usługowych, jak i przez internet z użyciem kodu CVV (ochrona nie dotyczy przelewów realizowanych z kart kredytowych).

Chargeback, w przypadku upadłości polskiego biura podróży


Visa oraz MasterCard, wprowadziły nowe zasady w zakresie procesowania przez Bank reklamacji na drodze chargeback, w przypadku upadłości polskich biur podróży.

W pierwszej kolejności, jeszcze przed złożeniem reklamacji w Banku, Klient zobowiązany jest do złożenia reklamacji we właściwym Urzędzie Marszałkowskim. Bank rozpoczyna procedurę chargeback dopiero,kiedy Klient otrzyma ostateczną odpowiedź z Urzędu Marszałkowskiego dotyczącą braku zwrotu pełnej czy częściowej kwoty. Klient powinien zgłosić się do Banku do 50 dni od daty ostatecznej odpowiedzi z Urzędu Marszałkowskiego (z dowodem potwierdzającym odpowiedź z Urzędu Marszałkowskiego). Maksymalny termin wynosi 540 dni od daty transakcji.

Chargeback, w przypadku upadłości zagranicznego biura podróży

W tym przypadku dla przeprowadzenia procesu reklamacyjnego przez Bank niezbędny jest dowód kontaktu z usługodawcą z danymi: w jaki sposób, kiedy, gdzie, jakie informacje od Usługodawcy otrzymano.
Należy dostarczyc również szczegółowe dane odnośnie rezerwacji (kiedy usługa miała być zrealizowana, czego dotyczyła.
Czas na zareklamowanie transakcji wynosi 120 dni od daty oczekiwanego serwisu. Maksymalny termin wynosi 540 dni od daty transakcji.

Dodatkowych informacji udzielają operatorzy mLinii pod numerem telefonu: 801 300 800 lub 42 6 300 800.

Dowiedz się więcej o usłudze Chargeback w mBanku…

Tagi:

mBank, edukacja