powrót

Odnowienia Ubezpieczenia Niskiego Wkładu Własnego dla mPLANU hipotecznego

Zobacz nowy artykuł: Ubezpieczenie Niskiego Wkładu WłasnegoAktualizacja: 23.07.2010

Ubezpieczenie Niskiego Wkładu Własnego (NWW) jest dodatkowym ubezpieczeniem do kredytu hipotecznego, które pozwala na uzyskanie kredytu nawet na 100% wartości nieruchomości bez posiadania własnych środków. Fakt występowania ubezpieczenia NWW znajduje odzwierciedlenie w zapisach o prawnych zabezpieczeniach kredytu danej umowy kredytowej. Koszty związane z ubezpieczeniem NWW spoczywają na Kredytobiorcy, tak jak w przypadku innych ustanowionych zabezpieczeń.


W momencie uruchamiania kredytu ubezpieczeniu NWW podlega kapitał stanowiący różnicę pomiędzy wymaganym wkładem własnym Kredytobiorcy, a wkładem wniesionym faktycznie przez Kredytobiorcę. Okres ubezpieczenia w przypadku NWW to 36 miesięcy, a jego koszt to 3,5% przedmiotowej różnicy (dokładna wysokość tej kwoty zapisana jest w umowie kredytowej).
Ubezpieczenie NWW podlega odnowieniu na takich samych zasadach, pod warunkiem, że na koniec okresu ubezpieczenia nie nastąpi całkowita spłata kwoty objętej ubezpieczeniem ani inne zdarzenie kończące okres ubezpieczenia.
 
36 miesięczny okres ubezpieczenia NWW kończy się ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc rozpoczęcia okresu ubezpieczenia (przykładowo jeżeli kredyt został uruchomiony 10-05-2006 to okres ubezpieczenia NWW kończy się ostatniego dnia kwietnia 2009). Analityk mBanku w dniu zakończenia okresu ubezpieczenia NWW danego kredytu sprawdza czy spłacony został kapitał (w walucie waloryzacji kredytu) objęty ubezpieczeniem i czy istnieje podstawa do jego odnowienia. Jeżeli nie nastąpiła całkowita spłata kapitału objętego ubezpieczeniem ze strony mBanku kierowany jest wniosek do Towarzystwa Ubezpieczeniowego o kontynuację ubezpieczenia na kolejny okres 36 miesięcy. Po otrzymaniu akceptacji mBank przelewa składkę do TU oraz przeprowadza operację zwrotu kosztów z tytułu kontynuacji ubezpieczenia z eKONTA powiązanego z kredytem.
 
Operacja odnowienia ubezpieczenia jest przeprowadzana po zakończeniu każdego z 36 miesięcznych okresów ubezpieczenia uwzględniając, iż łączny okres ubezpieczenia nie może przekroczyć okresu wskazanego w umowie kredytowej (standardowo w zależności od umowy 108 lub 180 miesięcy).

Aktualizacja 29.10.2009

Więcej informacji i dyskusja na forum: wraz ze świetnym przykładam od 'choczsz' [18-05-09 17:09]
 
0) Najwygodniej licząc operować właśnie w walucie, zakładam kurs na wtedy 2,5 oraz kurs na dziś 3,0

1) Patrzę w umowę w jakiej wysokości składkę zapłaciłem 3 lata temu. Załóżmy że było to 2000 PLN = 800 CHF co stanowiło 3,5% z kwoty kredytu przekraczającej 80% wartości zabezpieczenia na tamten moment - czyli 3,5% z kwoty 22857 CHF.

2) Patrzę ile przez 3 lata spłaciłem kapitału, niech będzie że 10000 CHF, co odejmuję od kwoty 22857 więc zostaje 12857 CHF

3) Mnożę to przez 3,5% co da wysokość tegorocznej składki równą 450 CHF

4) Tyle zostanie pobrane, ale w złotówkach po bieżącym kursie sprzedaży franka, czyli mniej więcej 1350 PLN

Aktualizacja 23.07.2010

Okresy, po których może odnowić się Ubezpieczenie Niskiego Wkładu Własnego (NWW) to zgodnie z Umową kredytową 36 miesięcy lub 60 miesięcy.

Funkcjonowanie odnowień opisane jest na przykładzie ubezpieczenia, które odnawia się po 36 miesiącach. Model odnowień jest jednak identyczny dla ubezpieczeń z 60-miesięczny okresem odnowień.

 

Tagi:

mBank, NWW