powrót

Słów kilka o skimmingu

Dużo się ostatnio mówi o przypadkach, kiedy przestępcy są w stanie przejąć dane zapisane na kartach płatniczych i za ich pomocą dokonać próby zakupów lub wypłaty gotówki bez wiedzy prawowitych posiadaczy kart. Taka sytuacja przechwycenia danych kart nosi nazwę skimmingu i będzie głównym tematem niniejszego artykułu. Jego celem jest przede wszystkim przedstawienie, w jaki sposób Klienci mBanku mogą się przed skimmingiem ustrzec oraz na co powinni zwracać uwagę, posługując się swoimi kartami płatniczymi.

Skimmingiem nazywamy sytuację skopiowania danych (takich jak m.in. numer karty, data ważności karty) zapisanych na pasku magnetycznym karty płatniczej. Za skopiowanie tych danych odpowiada specjalne urządzenie o nazwie skimmer, który najczęściej funkcjonuje w bankomacie wraz z mikro-kamerą lub nakładką na klawiaturę. Mają one zadanie zarejestrować, jaki został wprowadzony kod PIN. W takim przypadku mamy do czynienia z tzw. skimmingiem bankomatowym - najczęściej spotykanym. Do mniej powszechnych należy skimming w punkcie handlowo-usługowym, w którym z racji braku możliwości zainstalowania odpowiedniej kamery, kopiowane są wszystkie dane zapisane na pasku magnetycznym, ale nie kod PIN (który nie jest tam zapisany).

Należy podkreślić, że w przypadku kart chipowych (w technologii EMV) wydawanych obecnie przez mBank, nie ma możliwości skopiowania danych zawartych na mikroprocesorze – zjawisko skimmingu dotyczy więc jedynie paska magnetycznego, który musi się znajdować na naszych kartach ze względu na terminale i bankomaty, które ciągle nie są przystosowane do obsługi mikroprocesora na karcie (głównie za granicą).

 Aby uchronić się przed skopiowaniem danych karty w bankomacie, konieczne jest stosowanie się do kilku elementarnych zasad bezpieczeństwa.

1.    Przed skorzystaniem z bankomatu należy sprawdzić, czy bankomat nie budzi naszych jakichkolwiek zastrzeżeń. Należy zwrócić uwagę czy na bankomacie nie znajdują się obco wyglądające listwy, nakładki lub pojemniki na ulotki reklamowe. Dodatkowo zwracajmy uwagę czy na szczelinę służącą do wkładania kart nie są założone podejrzane urządzenia. Klawiatura powinna być płaska bez wyraźnie odstających elementów.
2.    W momencie wprowadzania kodu PIN należy zasłonić klawiaturę drugą ręką co utrudni ewentualne zarejestrowanie naszego kodu.
3.    W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości, pierwsze, co należy zrobić, to spokojnie i naturalnie odejść od bankomatu (zainstalowane skimmery znajdują się najczęściej pod obserwacją osób, które je zainstalowały), a w drugiej kolejności zawiadomić właściciela bankomatu za pośrednictwem dedykowanej linii telefonicznej, której numer znajduje się na każdym bankomacie.

Dokonując transakcji w punkcie handlowo-usługowym pod żadnym pozorem nie należy tracić karty z oczu, nawet jeżeli jest to np. znana i lubiana restauracja, pracownik powinien podejść z terminalem płatniczym i umożliwić wykonanie transakcji bezpośrednio przy posiadaczu karty. Zabezpieczy to nas przed ewentualnym spisaniem danych z karty. Oczywiście obowiązują tutaj podobne „uniwersalne” zasady bezpieczeństwa płacenia, jak wspomniane już zasłanianie klawiatury podczas wprowadzania kodu PIN.

Sam mBank w celu jak najlepszej ochrony interesów swoich Klientów dokłada maksymalnych starań co do tego, aby zapobiec oraz zminimalizować skutki wystąpienia skimmingu. Służy do tego w pierwszej kolejności monitoring autoryzacji prowadzony w trybie ciągłym (24 godziny na dobę 365 dni w roku), który już wielokrotnie udowodnił swoją skuteczność na tym polu oraz ścisła wymiana informacji prowadzona z Policją, Bankami oraz innymi instytucjami zewnętrznymi. Wszystko to pozwala w sposób zdecydowany oraz skuteczny przeciwdziałać transakcjom oszukańczym, wykonywanym z wykorzystaniem przechwyconych danych kart.

Stosowanie się do zasad opisanych powyżej to o wiele więcej niż połowa sukcesu. Te zasady nie są nadmiernie skomplikowane czy pracochłonne, wręcz przeciwnie – są proste i naturalne. Tak jak przechodząc przez ulicę, należy rozejrzeć się w lewo, w prawo i znów w lewo (uwaga: nie dotyczy Wielkiej Brytanii) – każdy to wie - analogicznie posługując się swoją kartą płatniczą należy zachować uwagę i ostrożność, a w porę zauważone niebezpieczeństwo można skutecznie ominąć.