powrót

Marcowe dotacje mFundacji przyznane

Zarząd mFundacji rozpatrzył wnioski o dotację złożone między 1 a 30 marca 2016 roku.

 

Decyzją zarządu fundacji dofinansowanie otrzymują:

 

1. Szkoła Podstawowa w Grąblewie na projekt „Doświadczam Cię Matematyko!”
Uczniowie klas IV-V wezmą udział w dodatkowych, praktycznych zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, podczas których poprzez doświadczenia i zabawę pogłębią wiedzę z matematyki. Dzieci rozwiną m.in. wyobraźnię przestrzenną podczas warsztatów i zajęć terenowych (praca z planem i mapą). Dla urozmaicenia zajęć, uczniowie będą korzystać z matematycznych programów multimedialnych, gier dydaktycznych przedstawiających podstawowe działania i pojęcia matematyczne, rebusów i układanek. Celem projektu jest podniesienie motywacji do nauki matematyki, zwiększenie liczby uczniów biorących udział w konkursach i zabawach szkolnych z zakresu matematyki oraz wsparcie uczniów, którzy potrzebują pomocy w zrozumieniu pojęć matematycznych.

 

2. Fundacja „Uniwersytet Dzieci” na realizację projektu „Pytaj, działaj, zrozum. (Z)mierz się z matematyką”
Skierowany do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej projekt ma na celu popularyzację matematyki jako kluczowej wiedzy umożliwiającej dzieciom rozumienie współczesnego świata. W projekcie powstanie m.in. 11 scenariuszy lekcji w obszarze edukacji matematycznej, które udostępnione będą nieodpłatnie w serwisie www.scenariuszelekcji.edu.pl. Dotyczyć będą różnych dziedzin matematyki i pokażą dzieciom mnogość zastosowań tej dziedziny nauki w życiu codziennym.

 

3. Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce na projekt „Matma jest łatwa -vol. 2”
Druga edycja zajęć wyrównawczy dla podopiecznych świetlicy SOS w Nowakach, w gminie Skórzec. Lekcje będą prowadzone w dwóch grupach wiekowych. Mają one zachęcić dzieci do nauki, pomóc im uwierzyć w swoje zdolności i przekonać, że matematyka może przynosić wiele satysfakcji. Zajęcia stawiają na pomysłowość i pracę w grupie. Dzieci będą zdobywać wiedzę m.in. poprzez ciekawe konkursy matematyczne, łamigłówki i zagadki.

 

4. Przedszkole nr 2 „Słoneczna gromada” w Śremie na realizację projektu „Spotkania z matematyką”
Przedszkolaki będą uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych, podczas których poznają figury geometryczne. W sali każdej grupy przedszkolnej utworzone zostaną kąciki matematyczne wraz ze skrzyniami skarbów, w których gromadzone będą niekonwencjonalne materiały do przeliczania, rozpoznawania i nazywania figur geometrycznych. W ramach projektu zorganizowany będzie także konkurs plastyczno - techniczny pt. "W krainie figur geometrycznych", festyn rodzinny z kiermaszem ciastek w kształcie figur geometrycznych oraz wydarzenie pn. "Figury geometryczne są sympatyczne". Ponadto rodzice przedszkolaków zostaną zaproszeni na zajęcia otwarte z zakresu edukacji matematycznej.

 

5. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Ośrodek Kultury Matematycznej na modernizację strony Szkół Matematyki Poglądowej.
mFundacja przyznała dofinansowanie do modernizacji strony Szkół Matematyki Poglądowej, inicjatywy zrzeszającej środowisko zajmujące się szeroko pojętym upowszechnianiem matematyki. Celem Szkół Matematyki Poglądowej jest budowanie świadomości istoty matematyki, wyprostowanie przekonania, że jest abstrakcyjnym, oderwanym od rzeczywistości tworem, zbudowanie jej obrazu jako narzędzi i struktur, które wspierały, a często też napędzały postęp i rozwój.

W dniach 25 – 30 sierpnia 2016 zostanie zorganizowana 54. Szkoła Matematyki Poglądowej pt. „Kolorowa matematyka”, a jako jej podsumowanie zostanie wydany numer czasopisma „Matematyka Poglądowa”.

 

Wszystkim beneficjentom życzymy pomyślnej realizacji projektów.