powrót

O co chodzi w Mechanizmie Bilansującym?

Swój pierwszy wpis postanowiłam wykorzystać do przybliżenia tematu naszego unikalnego mechanizmu bilansującego (MB). Zależy mi przede wszystkim na przedstawieniu zasad jego działania, ograniczeń z nim związanych oraz zilustrowania na przykładzie ile można dzięki niemu zyskać.


MB z punktu widzenia Klienta to przelewy dokonywane między rachunkiem eKonto (eK), a rachunkiem bilansującym. Aby taka operacja mogła mieć miejsce na rachunku eK Klient musi posiadać większe środki niż najwyższa rata kapitałowo-odsetkowa jego mPlanu. (przykład: najwyższa rata wynikająca z harmonogramu to 800 PLN – w sytuacji kiedy na eK jest 2000 PLN przelewane na MB jest 1200 PLN – przy takich założeniach jeśli wysokość środków na eK zmniejszy się np. do 500 PLN z MB przelane zostanie 300 PLN aby na eK było 800 PLN, na MB pozostanie 900 PLN). Minimalną wysokość środków na eK nazywamy progiem bilansującym.
Podsumowując - z jednej strony MB jest niewidocznym dla Klienta rachunkiem technicznym, który powiązany jest z jego eK, z drugiej strony MB to proces zmniejszania kwoty kapitału kredytu, od którego naliczane są odsetki (bilansowanie). Ma on miejsce każdego dnia (godziny nocne) w sposób automatyczny.
Chcąc w pełni wykorzystać możliwości jakie daje MB musimy pamiętać, że jest on dostępny wyłącznie dla mPlanów (kredytów i pożyczek hipotecznych) udzielanych w PLN. W przypadku kiedy, Klient posiada kilka kredytów w PLN bilansowany może być tylko jeden ponieważ Klient może posiadać tylko jeden rachunek eK. (jedno eK może być powiązane wyłącznie z jednym MB). Warto wykorzystać w takim przypadku możliwość posiadania przez każdego Kredytobiorcę odrębnego eK (3 Kredytobiorców = możliwość posiadania 3 odrębnych eK = możliwość bilansowania 3 różnych kredytów).

Aby korzystać z MB Klient nie musi dokonywać żadnych przelewów czy składać dyspozycji oraz ponosić jakichkolwiek kosztów - samo bilansowanie dokonuje się w sposób automatyczny. Chcą jednak wykorzystać środki znajdujące się na MB Klient musi samodzielnie dokonać przelewu na eK (via Internet, mLinię).
Przykład: na eK jest 1000 PLN, a na MB 2000 PLN – Klient chce przelać do innego Banku 1500 PLN, musi więc dokonać najpierw przelewu z MB na eK 500 PLN aby zapewnić na eK wystarczająca ilość środków. Po wykonaniu przelewu do innego Banku na rachunku eK pozostanie 0 PLN i jeżeli do końca dnia na eK nie wpłyną żadne środki to MB uzupełni w nocy eK do wysokości progu bilansującego. Ponieważ środki na MB pomniejszają każdego dnia kwotę kredytu, od którego naliczane są odsetki, z tytułu posiadania środków na MB nie są dopisywane odsetki na rachunku eK. Nie ma także możliwości zgromadzenia na MB kwoty wyższej niż aktualne zadłużenie z tytułu kredytu.

Dla Klienta istotne jest to, że ma zawsze możliwość sprawdzenia ile środków jest na MB (via Internet, mLinię) oraz jeśli jest taka potrzeba może z nich skorzystać dokonując przelewu na eK (via Internet, mLinię). Ta możliwość skorzystania w dowolnym momencie z środków zgromadzonych na MB powoduje, że nie warto dokonywać jakiejkolwiek wcześniejszej spłaty kredytu w PLN. Dokonując wcześniejszej spłaty Klient nie ma możliwości odzyskania wpłaconych środków – jeśli te środki byłyby na MB zawsze mógłby z nich skorzystać.

Aby ocenić jakie korzyści finansowe daje nam MB warto skorzystać z naszego kalkulatora.

 I tak dla przykładu:
- mam kredyt w wysokości 100.000 PLN
- oprocentowany na poziomie 6.2%,
- na okres 20 lat
Bez wykorzystania MB przy ratach równych suma odsetek do zapłaty w całym okresie wyniesie: 74.724 PLN.
Jeżeli natomiast przez cały okres spłaty kredytu na moim MB będzie 20.000 PLN suma odsetek zmniejszy się do 59.779 PLN, a efektywne oprocentowanie kredytu wyniesie 4,95%! Jeżeli natomiast będę w stanie każdego miesiąca odłożyć dodatkowe 200 PLN (środki na MB powiększane każdego miesiąca o taką kwotę) to odsetki zmniejszą się o kolejne 13.183 PLN, a efektywne oprocentowanie wyniesie 3,85% i po rozliczeniu kredytu pozostanie mi 68.000 PLN oszczędności !

A co jeśli nie posiadam na początku żadnych oszczędności ?
Wystarczy, że miesięcznie odłożę po 250 PLN, ao zapłacę o 16.479 PLN mniejsze odsetki – moje oprocentowanie efektywne wyniesie 4,8% i po rozliczeniu kredytu pozostanie mi 60.000 PLN oszczędności !

Mam nadzieję, że powyższy wpis pozwolił na dokładne zapoznanie się ze sposobem  działania naszego Mechanizmu Bilansującego i stanowić będzie dodatkowy argument przy wyborze Banku kredytującego (przewaga konkurencyjna mBanku) i waluty kredytu.

W przypadku jakichkolwiek niejasności lub pytań do MB zapraszam do zamieszenia komentarzy.