powrót

Errata do regulaminu konkursu „Krok w przyszłość”

W regulaminie konkursu „Krok w przyszłość”: nagrody Fundacji mBanku za studencką pracę z matematyki, pojawił się błąd w brzmieniu paragrafu nr 2.
W jego wyniku treść paragrafu nr 1 została powtórzona również w paragrafie nr 2.

Prawidłowe brzmienie paragrafu nr 2 jest następujące:

„Nagroda dla autora pracy przyjętej do druku w czasopiśmie o zasięgu międzynarodowym lub wypromowanej w danym roku na dowolnej polskiej uczelni pracy licencjackiej lub magisterskiej o tematyce matematycznej, proponującej nowatorskie, oryginalne rozwiązania, wskazujące nowe kierunki bądź nowe metody badawcze, jest przyznawana w drodze konkursu”.

Przepraszamy za powstałą sytuację. Prawidłowy regulamin jest dostępny na stronie internetowej mFundacja.pl, w sekcji „Aktualne konkursy”.
Pozostałe zapisy Regulaminu pozostają bez zmian.