powrót

mFundacja przyznała ponad 40 tys. zł dotacji w marcu

Dofinansowanie otrzymuje 6 projektów edukacyjnych:

Fundacja KOLOROWO na projekt „Escher - fenomen logicznego designu”
Projekt poświęcony jest twórczości Maurits’a Escher’a - holenderskiego grafika. Ma inspirować nauczycieli do wykorzystania sztuki w nauczaniu matematyki. Odbędą się warsztaty dla nauczycieli przedmiotów artystycznych oraz ścisłych, a także warsztaty plastyczne, matematyczne, modowe oraz filmowe dla dzieci i młodzieży z całej Polski. Projekt zakończy międzynarodowa konferencja edukacyjna z udziałem przedstawicieli Muzeum Eschera (Escher in the Palace).

Stowarzyszenia Ars Scientia na projekt „Portki Pitagorasa czyli matematyka eksperymentalna”
W ramach warsztatów matematycznych dzieci z rzeszowskich szkół zbudują własne modele edukacyjne będące geometrycznym dowodem twierdzenia Pitagorasa. Trafią one później do ich domów, szkół, świetlic.  Zajęcia odbędą się w Pracowni Edukacji Nieformalnej – Experymentarium 3Z – Zobacz! Zbuduj! Zademostruj!.

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Radziłowskiej na organizację Pikniku Matematycznego
"Matematyka rolnika"
Projekt ma rozwijać kompetencje matematyczne, uczyć spostrzegawczości oraz myślenia strategicznego, logicznego oraz abstrakcyjnego, bazując na tematyce bliskiej mieszkańcom Radziłowa. Wszystkie zadania i aktywności podczas pikniku oparte będą o temat rolnictwa np. zbiory plonów, hodowla zwierząt, obliczenia kosztów produkcji itp. Wezmą w nich udział całe rodziny. Czekają na nich między innymi: gry i zabawy, łamigłówki, zadania matematyczne, tory przeszkód, gry planszowe i logiczne oraz konkurencje sportowe.

Fundacja Plenerownia na projekt „Mona lubi matmę”
Projekt łączy dwie pozornie odległe dziedziny jakimi są matematyka i sztuka. Ma przybliżyć grupom szkolnym zagadnienia i pojęcia matematyczne poprzez ukazanie ich zastosowania w malarstwie, rzeźbie i architekturze. Będą to między innymi: skala, bryła, proporcje, perspektywa linearna, zasada złotego podziału czy symetria. Warsztaty będą odbywały się w siedzibie Pracowni Kulturalnej w Krakowie. Na koniec w Internecie opublikowane zostaną darmowe materiały edukacyjne - karty zadań oraz scenariusze zajęć.

Fundacja Akademickie Centrum Edukacyjno-Społeczne AKCES na projekt „IV Ogólnopolski Konkurs dla uczniów Matematyka i GeoGebra MaGIK”
Czwarta edycja konkursu matematycznego, w którym zadaniem jest przygotowanie przez uczniów apletu w darmowym programie GeoGebra. Inicjatywa pozwoli uczniom pogłębić swoją wiedzę z matematyki oraz zaprezentować swoje zainteresowania i umiejętności. Uczestnicy konkursu mogą przygotowywać prace w trzech kategoriach np. ilustracja twierdzenia lub pojęcia matematycznego. Udział w konkursie ma przede wszystkim otworzyć uczniów na przedmioty ścisłe. Pokazać, że nauka może być ciekawym, wzmacniającym doświadczeniem wiążącym się z satysfakcją i poczuciem odniesionego sukcesu. W konkursie mogą wziąć w nim udział uczniowie starszych klas szkół podstawowych oraz gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Fundacja MANUS na projekt „To będzie FRAKTALstyczny dzień! Świętuj z nami Jubileuszowy Rok Matematyki”
Projekt składa się z wielu działań skumulowanych w ramach FRAKTALstycznego Dnia. Wydarzenie rozpocznie się od wykładu dla studentów i uczniów szkół średnich o wybitnych polskich matematykach i ich osiągnięciach. Szczególne miejsce poświęcone zostanie Wacławowi Sierpińskiemu i jego fraktalowi. Studenci Wydziału Matematyki Politechniki Wrocławskiej poprowadzą także warsztaty dla młodszych kolegów. Młodzież pozna na nich metody wizualizacji fraktali z wykorzystaniem programów komputerowych. Zorganizowana zostanie wzorowana na popularnym teleturnieju telewizyjnym gra „Kocham Cię Matmo!”. Dwa zespoły (drużyna wykładowców i drużyna wybranych w drodze konkursu studentów) zmierzą się w pojedynku sprawdzającym ich matematyczną wiedzę. Formuła będzie sprzyjać aktywnemu udziałowi wszystkich uczestników. Kulminacyjnym punktem będzie stworzenie żywego Trójkąta Sierpińskiego - „ludzkiego fraktala”.