powrót

Liczy się myślenie

Odkrywanie przez eksperymentowanie czy nauczanie przez analizę realnych problemów, czyli matematyka w nowoczesnych metodach nauczania. Zakończyła się pierwsza edycja projektu Centrum Nauki Hevelianum i mFundacji pt. „Liczy się myślenie”.


Projekt, który trwał od marca, był skierowany do nauczycieli matematyki i przedmiotów przyrodniczych w klasach 4-8 szkoły podstawowej. Jego celem było przybliżenie współczesnych metod nauczania, opartych na interdyscyplinarnym przekazywaniu wiedzy i myśleniu matematycznym.


Chętni nauczyciele uczestniczyli w 5 bezpłatnych teoretyczno-praktycznych webinarach. Każdy był poświęcony innej metodzie nauczania: Problem Based Learning (nauczanie oparte na rozwiązywaniu problemów), Inquiry Based Science and Mathematics Education (nauczanie prze dociekanie naukowe i odkrywanie), Design Based Research (nauczanie nastawione na rozwiązanie określonego problemu lub zweryfikowanie wybranej hipotezy), Project Based Learning (metoda nauczania projektowego) i Challenge Based Learning (edukacja oparta o wyzwanie).


Wszystkie spotkania zostały nagrane i są dostępne na stronie www.hevelianum.pl, w zakładce „Liczy się myślenie”. Można tam również znaleźć dodatkowe materiały do pobrania – scenariusze i przykłady realizacji poszczególnych metod.