powrót

Ogłoszenie funduszu KORNAS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji z 31 marca 2023 r.

mBank S.A. („Likwidator”) z siedzibą w Warszawie jako likwidator funduszu KORNAS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji („Fundusz”) działa na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych.


Przekazujemy informacje o przedłużeniu terminu zakończenia likwidacji funduszu.


Planowana nowa data zakończenia likwidacji to 31 marca 2024 r.
Z uwagi na przedłużający się proces zbywania aktywów funduszu, likwidator podjął decyzję o przesunięciu planowanego terminu końca likwidacji funduszu i wypłaty kwot jego uczestnikom na 31 marca 2024 r.
W przypadku wykonania przez likwidatora czynności wcześniej, zakończenie likwidacji funduszu nastąpi przed 31 marca 2024 r.   

Adres właściwy do korespondencji z Likwidatorem:
mBank S.A.
Departament Klientów Finansowych
00 - 850 Warszawa, ul. Prosta 18.

To ogłoszenie jest drugim z dwóch ogłoszeń o zmianie terminu zakończenia likwidacji funduszu.