powrót

NN Investment Partners TFI S.A. zmienia nazwę na Goldman Sachs

24 kwietnia 2023 r. NN Investment Partners TFI S.A. zmienia nazwę na Goldman Sachs. Sprawdź co to dla Ciebie oznacza.

Zmiana nazwy TFI nie wpłynie na inwestycje. Twoje zlecenia cykliczne będziemy realizować w takim sam sposób, jak dotychczas. Nadal w ten sam sposób będziesz składać zlecenia kupna, sprzedaży czy konwersji.
Nie zmienią się adres towarzystwa, numery rachunków funduszy inwestycyjnych ani numery kontaktowe do TFI.

Zmienią się nazwy funduszy inwestycyjnych, logo, adres i szata graficzna strony internetowej towarzystwa. Dlatego pamiętaj:

  • 24 kwietnia br. zobaczysz nowe nazwy funduszy w serwisie transakcyjnym i aplikacji
  • 24 kwietnia br. zmieni się link do strony internetowej towarzystwa. Nowa strona internetowa będzie dostępna pod adresem www.gstfi.pl


Więcej informacje o zmianie znajduje się na stronie NN IP TFI S.A. w sekcji Informacje i dokumenty > Aktualności i komunikaty.