powrót

Zmieniamy regulamin, taryfę oraz zasady wykonywania zleceń

Zmieniamy regulamin, taryfę oraz zasady wykonywania zleceń od 29.05.2023 r.
 

Jakie dokumenty zmieniamy?

 • Regulamin świadczenia usług maklerskich w ramach usługi eMakler,
 • Taryfa Opłat i Prowizji Biura maklerskiego mBanku w ramach usługi eMakler,
 • Zasady wykonywania zleceń oraz działania w najlepiej pojętym interesie Klienta w Biurze maklerskim mBanku.

rachunek inwestycyjny

 • W regulaminie uporządkowaliśmy zapisy, co przełożyło się na to, że zwiększyła się liczba rozdziałów. Mamy nadzieję, że dzięki temu łatwiej będzie Ci odnaleźć informacje, jakich potrzebujesz. Stworzyliśmy nowe rozdziały dotyczące m.in. blokad, wypowiedzeń rachunku inwestycyjnego lub debetów. Dzięki temu w jednym miejscu znajdziesz informacje na temat tego, jak wygląda proces blokowania rachunku lub jego zamykania. Jeśli kiedykolwiek na Twoim rachunku powstanie debet to informacje na temat tego, co to dla Ciebie oznacza, również znajdziesz w odpowiednim rozdziale.
 • Poszerzyliśmy także słownik pojęć na początku naszego regulaminu, definicje, jakie dodaliśmy znajdziesz w wykazie zmian.
 • Zmieniliśmy także zapisy i postanowienia w rozdziale dotyczącym produktów analitycznych. Nadal będziesz mieć możliwość korzystania z analiz. Zmieniliśmy definicję produktu analitycznego.


opłaty i prowizje  

 • W taryfie znajdziesz zmodyfikowany zapis dotyczący opłaty za depozyt od instrumentów zagranicznych. W poprzednich zmianach taryfy w lipcu 2022 wprowadziliśmy zapis, który nie był precyzyjny. Poprawiliśmy go, w wykazie zmian również znajdziesz szczegóły tej zmiany.
 • Obniżyliśmy prowizję maklerską za obrót instrumentami zagranicznymi dla zleceń, które złożysz samodzielnie pośrednictwem Internetu.
 • Zmieniliśmy niektóre opłaty za dokumenty, które możesz zamówić, jeśli uznasz, że są Ci potrzebne (nie są to dokumenty, które musimy wystawić Ci na podstawie przepisów prawa).
 • Z regulaminu usunęliśmy informację o tym, kiedy i dlaczego możemy zmienić taryfę. Zapisy przenieśliśmy do taryfy, zostały one przez nas także doprecyzowane. Dzięki temu informacje dotyczące trafy znajdziesz w jednym miejscu.

Z regulaminu usunęliśmy informację o tym, kiedy i dlaczego możemy zmienić taryfę. Zapisy przenieśliśmy do taryfy, zostały one przez nas także doprecyzowane. Dzięki temu informacje dotyczące trafy znajdziesz w jednym miejscu.

zasady wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie klienta

 • Wprowadziliśmy postanowienia odnoszące się do możliwości realizacji zleceń klientów profesjonalnych z użyciem książki własnej mBm, gdy regulamin usługi to przewiduje.
 • Uszczegółowiliśmy postanowienia, aby jasno uwzględniały wymogi przepisów prawa.
Zestawienie dokumentów Wykaz zmian eMakler
Regulamin świadczenia usług maklerskich w ramach usługi eMakler obowiązuje od 29.05.2023 r.
Taryfa Opłat i Prowizji Biura maklerskiego mBanku w ramach usługi eMakler obowiązuje od 29.05.2023 r.
Zasady wykonywania zleceń oraz działania w najlepiej pojętym interesie klienta w Biurze maklerskim mBanku obowiązuje od 29.05.2023 r.