powrót

Zmieniamy Tabele stóp procentowych

Od 22 czerwca 2023 r. obowiązują nowe Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych. Obniżyliśmy wysokość oprocentowania:

  • należności przeterminowanych dla umów kredytu odnawialnego, które zawarliśmy do 20.05.2015 r. oraz
  • MultiKredytu Oszczędnościowego. 

Zmiana wynika z obniżenia stopy WIBOR 1M, która zmalała o 0,15 p.p.
Szczegóły opisaliśmy w wykazie zmian.

Zastawienie dokumentów    Wykaz zmian
Tabele stóp procentowych