powrót

Zmieniamy wskaźniki referencyjne

Zmienia się wartość niektórych wskaźników referencyjnych dla produktów kredytowych. Sprawdź nowy harmonogram po spłacie najbliższej raty.
 
Dla kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych
Dla kredytów i pożyczek hipotecznych udzielanych klientom private banking w PLN
Dla kredytów i pożyczek hipotecznych w walutach innych niż PLN, udzielanych klientom private banking do dnia 21.07.2017 r.

Wskaźniki referencyjne aktualizowane co 3 miesiące:
 

Wskaźnik Wskaźniki obowiązują
od 5.06.2023 r. do 4.09.2023 r.
WIBOR 3M PLN 6,90000%                                                                                                         
EURIBOR 3M 3,47400%  
LIBOR 3M USD 5,49600%
LIBOR 3M GBP 4,89590%

 

Dla kredytów i pożyczek hipotecznych dla klientów private banking, udzielanych w EUR, USD, JPY od 22.07.2017 r. Wskaźniki referencyjne aktualizowane co 3 miesiące:

 

Wskaźnik Wskaźniki obowiązują
od 5.06.2023 r. do 4.09.2023 r.
EURIBOR 3M 3,47400%
LIBOR 3M USD 5,49600%

 

Dla kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych, kredytów WWJ, kredytów zabezpieczonych dla firm oraz kredytu samochodowego – wskaźniki referencyjne aktualizowane co 1 miesiąc:
 

Wskaźnik Wskaźniki obowiązujące
do 6.07.2023 r.
Wskaźniki obowiązują
od 7.07.2023 r.
WIBOR 3M PLN 6,90000% bez zmian
LIBOR 3M CHF -0,77% bez zmian
LIBOR 1M EUR -0,57% bez zmian
LIBOR 3M EUR -0,53% bez zmian
EURIBOR 3M 3,47400%   3,58700%                                         
LIBOR 1M USD 5,17043%  bez zmian                             
LIBOR 3M USD 5,49600%   bez zmian                                     
LIBOR 3M GBP 4,89590%   5,38380%                     
Saron Compound CHF 3M do korekty 1,29170%   1,44950%                                                                                                     
EURIBOR 1M do korekty 3,21400% 3,41500%                                                              
EURIBOR 3M do korekty 3,47400% 3,58700%

 

Dla kredytów odnawialnych dla osób fizycznych, private banking:
 

Wskaźnik Wskaźnik obowiązujący
do 20.07.2023 r.
Wskaźnik obowiązujący
od 21.07.2023 r.
WIBOR 1M PLN 6,82000% bez zmian

 

Dla kredytów gotówkowych zabezpieczonych, kredytów mieszkaniowych, hipotecznych i pożyczek hipotecznych private banking:
 
Wskaźniki referencyjne 1M aktualizowane co 1 miesiąc (obowiązują dla kredytów migrowanych
do 10.05.2012 r.).
Wskaźniki referencyjne 3M aktualizowane co 1 miesiąc (obowiązują dla kredytów migrowanych
od 10.05.2012 r. do 31.12.2013 r.).
 

Wskaźnik Wskaźniki obowiązujące
do 4.07.2023 r.
Wskaźniki obowiązujące
od 5.07.2023 r.
WIBOR 1M PLN 6,82000% 6,86000%
LIBOR 1M USD 5,17043% 5,20500%
LIBOR 1M EUR -0,62029% bez zmian
EURIBOR 1M 3,21400% 3,41500%
LIBOR 1M JPY -0,06005% bez zmian
Saron Compound CHF 1M 1,42690% 1,50600%
EURIBOR 1M do korekty 3,21400% 3,41500%
Bank of Japan do korekty 0,30000% bez zmian

 

Dla kredytów mieszkaniowych, hipotecznych i pożyczek hipotecznych private banking, przeniesionych do nowego systemu począwszy od 10.05.2012 r. wskaźniki LIBOR / WIBOR/EURIBOR odpowiadają wartościom obowiązującym w przedostatnim roboczym dniu każdego miesiąca z wyłączeniem sobót. Aktualizacja wskaźników 1-M i 3-M dokonywana
jest 3-go roboczego dnia każdego miesiąca.
 
Wartości pozostałych wskaźników referencyjnych pozostają bez zmian.