powrót

Skarbiec - Global High Yield Bond SFIO – likwidacja

4 września 2023 r. TFI Skarbiec S.A. poinformowało, że 27 września 2023 r. rozpocznie likwidację subfunduszu Skarbiec - Global High Yield Bond SFIO. Powodem jest spadek aktywów funduszu poniżej 10 mln PLN (zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 1 statutu funduszu).

Co to oznacza?

  • ostatnie zlecenia przyjmiemy do 21 września 2023 r., do godziny 13.00. Zlecenia po tym terminie będą odrzucane,
  • likwidatorem jest Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. Armii Ludowej 26,
  • po 21 września 2023 r. jednostki uczestnictwa subfunduszu nadal będą widoczne w SFI do momentu wypłaty,
  • w trakcie likwidacji nie można w SFI zlecić kupna, sprzedaży, zamiany ani konwersji subfunduszu Skarbiec - Global High Yield Bond SFIO.


Harmonogram likwidacji:

  • ostatnie zlecenia będą przyjmowane do 21 września 2023 r.,
  • likwidacja rozpocznie się 27 września 2023 r.,
  • wypłata kwoty świadczeń z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa subfunduszu odbędzie się 17 listopada 2023 r. przelewem na rachunki bankowe uczestników funduszu,
  • koniec likwidacji zaplanowano na 29 stycznia 2024 r.