powrót

PZU FIO - zmiana nazw i polityki inwestycyjnej wybranych subfunduszy

6 listopada 2023 r. TFI PZU zmienia nazwy dwóch subfunduszy w ramach PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego (PZU FIO). Nowe nazwy odzwierciedlą zmiany w polityce inwestycyjnej poszczególnych subfunduszy.

Co się zmienia?
Cel inwestycyjny obu subfunduszy będzie rozszerzony o promocję aspektów środowiskowych i społecznych w rozumieniu Rozporządzenia SFDR (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawnienia informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych).

Od 6 listopada 2023 r. subfundusze będą produktami jasnozielonymi, które spełniają kryteria z art. 8 Rozporządzenia SFDR.

Aktualne i nowe nazwy tych subfunduszy

Aktualna nazwa Nowa nazwa
PZU Dłużny Aktywny PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju