powrót

Ogłoszenie o przedłużeniu likwidacji funduszu SEJF Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Dłużnych w likwidacji

mBank S.A. („Likwidator”) z siedzibą w Warszawie, jako likwidator funduszu SEJF Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Dłużnych w likwidacji („Fundusz”), działa na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych.

Przekazujemy informacje o przedłużeniu terminu zakończenia likwidacji Funduszu.

Planowana data zakończenia likwidacji to 31 maja 2024 r.

Likwidator podjął decyzję o przesunięciu planowanego terminu końca likwidacji Funduszu i wypłaty kwot uczestnikom Funduszu na 31 maja 2024 r. mając na uwadze kończący się proces wypłaty środków dla Uczestników Funduszu. Z uwagi na konieczność dokonania ostatnich rozliczeń z uczestnikami Funduszu, w tym przekazania środków do depozytu sadowego, poprzednio wskazany planowany termin końca likwidacji Funduszu nie mógł zostać dotrzymany.  

To ogłoszenie jest pierwszym z dwóch ogłoszeń o zmianie terminu zakończenia likwidacji Funduszu.