powrót

Zmienimy Warunki programu PolecamBank

W związku ze stanowiskiem UKNF, które nawiązuje do brzmienia art. 79 ust. 2a Ustawy z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, w dniu 5.12.2023 r. zmienimy Warunki programu PolecamBank, które obowiązują od 28.09.2023 r do 31.01.2024 r. Nowe Warunki programu PolecamBank będą obowiązywać od 05.12.2023 r. do 2.04.2024 r.
Zmiana dotyczy konieczności wycofania z Warunków programu PolecamBank możliwości polecania celów inwestycyjnych.

Co to oznacza dla uczestników programu?

 
Jeżeli masz zaakceptowane Warunki programu PolecamBank, które obowiązywały od 28.09.2023 r. i chcesz nadal korzystać z programu, powinieneś zapoznać się z nowymi Warunkami programu PolecamBank i zaakceptować je.
Wtedy otrzymasz premie za rachunki uruchomione od 5.12.2023 r. do 2.04.2024 r
Nowe Warunki programu PolecamBank będzie można zaakceptować od 5.12.2023 r. w aplikacji mobilnej i serwisie transakcyjnym w zakładce PolecamBank.

Za każdy polecony produkt uruchomiony od 28.09.2023 r. do 4.12.2023 r. otrzymasz premię na warunkach obowiązujących od 28.09.2023 r. do daty zmiany. Wypłacimy ją, jeśli Ty i znajomy spełniliście zasady otrzymania premii opisane w tych warunkach.  


Dodatkowo zmieniamy regulamin ramowy programu PolecamBank, który obowiązuje od 4.11.2021 r.  Zmiana dotyczy sposobu wysyłania zaproszeń do programu. Nie wyślesz już zaproszenia z poleceniem w wiadomości mail oraz SMS z serwisu transakcyjnego. Teraz, by polecić nasze produkty znajomym, możesz skopiować treść wiadomości i wysłać ją ze swojej skrzynki mailowej lub innej aplikacji, z której korzystasz.
 

Kategorie:

Oferta indywidualna