powrót

Wprowadzamy dodatkowe rozwiązania dla inwestycji, porządkujemy regulaminy

sprostowanie: 4.12.2023 r.


W wykazie zmian dla Indywidualnego Konta Emerytalnego zamieściliśmy niepoprawną treść, która dotyczy transferu środków między OIPE a IKE oraz IKE a OIPE.
 
Poprawiony wykaz zmian znajdziesz tutaj.


Przepraszamy
 


 

aktualność: 29.11.2023 r. 

 

Doradztwo inwestycyjne

Wkrótce wprowadzimy ankietę, w której określisz swoje preferencje inwestycyjne w zakresie odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju (ESG). O wypełnienie ankiety poprosimy Cię przed zawarciem umowy o doradztwo inwestycyjne lub w trakcie jej trwania (dla umów zawartych po 1 sierpnia 2022 r.). Następnie ankietę będziesz wypełniać raz na trzy lata, razem z ankietą MiFID.  

Informację o tym, kiedy wprowadzimy tę ankietę, zamieścimy na naszej stronie internetowej.  
Więcej informacji o ESG znajdziesz na stronie mBanku w sekcji „o nas”. 

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE)


Od 26 września 2023 r. w Unii Europejskiej dostępny jest ogólnoeuropejski indywidualny produkt emerytalny (OIPE). Dlatego od 30 listopada 2023 r.  możesz skorzystać z przenoszenia pieniędzy zgromadzonych na IKE do OIPE oraz odwrotnie.

 
Zmiany porządkowe

Aktualizujemy regulamin usług płatniczych i regulamin kart debetowych (m.in. usuwamy nieaktualne, nadmiarowe treści). Zmiany, które wprowadzamy, nie wpływają na Twoje produkty.  

O tych i o pozostałych zmianach w regulaminach przeczytasz w wykazie.

 

Zestawienie dokumentów

Wykaz zmian
Regulamin podstawowego rachunku płatniczego
Regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych i klientów Private Banking
Regulamin kart debetowych dla osób fizycznych i klientów Private Banking
Regulamin otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowego Indywidualnego Konta Emerytalnego
Regulamin doradztwa inwestycyjnego
Broszura informacyjna MiFID
Broszura informacyjna MiFID – dodatkowe informacje o usłudze doradztwa inwestycyjnego i jednorazowego doradztwa inwestycyjnego


 

Kategorie:

Oferta indywidualna