powrót

Zmieniamy Tabele stóp procentowych

Od 22 listopada 2023 r. obowiązują nowe Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych (dalej TO). Obniżyliśmy wysokość oprocentowania:

  • konta IKE,
  • należności przeterminowanych (listę kredytów i rachunków objętych zmianą znajdziesz w Wykazie zmian).

Zmiana wynika ze spadku stopy WIBOR 1M oraz z decyzji Rady Polityki Pieniężnej (RPP) z 4 października 2023 r. Tą decyzją RPP obniżyła wysokość stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego. Treść tej decyzji znajdziesz tutaj.

Szczegóły opisaliśmy w wykazie zmian.

 

Zestawienie dokumentów Wykaz zmian
Tabele stóp procentowych