powrót

Ogłoszenie o zmianie statutu Baltic Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w likwidacji

mBank S.A z siedzibą w Warszawie, działając jako likwidator Baltic Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w likwidacji („Fundusz”) ogłasza o zmianach w statucie Funduszu, dokonanych w następujący sposób:

1. W art. 1 ust. 1 pkt 9) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„1. Fundusz – Baltic Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty w likwidacji,”.   
2. W art. 2 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Baltic Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty w likwidacji. Fundusz może używać nazwy skróconej Baltic SFIO w likwidacji.”.
3. W art. 3 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„1. Fundusz składa się z Subfunduszy o nazwach:
1) (uchylony),
2) (uchylony),
3) (uchylony),
4) Subfundusz Baltic Makro Alokacji w likwidacji,
5) (uchylony),
6) Subfundusz Baltic Makro Alokacji Plus w likwidacji.”
4. W art. 26 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„1. W okresie likwidacji Funduszu, Fundusz udostępnia i publikuje ogłoszenia i dokumenty na stronie www.mbank.pl.”.

Zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.
 

Kategorie:

Oferta indywidualna