powrót

Przestajemy dystrybuować jednostki funduszy Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (TFI)

Od 3 kwietnia 2024 r. nie będziemy dystrybuować jednostek uczestnictwa w funduszach Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Co to dla Ciebie oznacza?
Do 29 lutego 2024 r. (do godz. 13.00) możesz kupić, zamienić lub skonwertować jednostki uczestnictwa tych funduszy za naszym pośrednictwem.

Tylko do 1 kwietnia
możesz sprzedać jednostki uczestnictwa funduszy za naszym pośrednictwem. Anulujemy też przelewy z datą przyszłą (po 29 lutego 2024 r.) oraz zlecenia stałe w ramach TFI.
Po tym czasie fundusze znikną z Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych. Nie zobaczysz zainwestowanych pieniędzy w TFI w serwisie transakcyjnym i aplikacji mobilnej.

Aby obsługiwać swoje inwestycje w tych funduszach po 1 kwietnia 2024 r., skontaktuj się z innymi dystrybutorami lub bezpośrednio z Ipopema TFI S.A.