powrót

Ogłoszenie funduszu KORNAS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji

mBank S.A. („Likwidator”) z siedzibą w Warszawie jako likwidator funduszu KORNAS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji („Fundusz”) działa na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych, informuje o przedłużeniu terminu zakończenia likwidacji Funduszu.

Przekazujemy informacje o przedłużeniu terminu zakończenia likwidacji funduszu.

Planowana nowa data zakończenia likwidacji to 31 marca 2025 roku.
Z uwagi na przedłużający się proces zbywania aktywów Funduszu, Likwidator podjął decyzję o przesunięciu planowanego terminu końca likwidacji Funduszu i wypłaty kwot uczestnikom Funduszu 31 marca 2025 r.
W przypadku wykonania przez Likwidatora czynności w terminie wcześniejszym, zakończenie likwidacji Funduszu nastąpi przed 31 marca 2025 r.   

Adres właściwy do korespondencji z Likwidatorem:
mBank S.A.
Departament Usług Powierniczych
00 - 850 Warszawa, ul. Prosta 18.

To ogłoszenie jest pierwszym z dwóch ogłoszeń o zmianie terminu zakończenia likwidacji Funduszu.