powrót

Zmieniamy dokumenty

Regulaminy

1 czerwca 2024 r. wchodzą w życie przepisy prawa, które mają ograniczyć niektóre skutki kradzieży tożsamości. W związku z tym, wprowadzamy zmiany w naszych regulaminach.  


Zgodnie z nowymi przepisami, będziemy zobowiązani sprawdzić czy Twój numer PESEL nie jest zastrzeżony w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL. Zrobimy to, zanim zawrzemy z Tobą umowę m.in. o rachunek, kredyt czy pożyczkę.  


Supermarket Funduszy Inwestycyjnych


Od 1 stycznia 2024 r. zmieniły się zasady opodatkowania zysków z inwestycji w fundusze inwestycyjne. Teraz, gdy będziesz rozliczać podatek od zakupu lub konwersji jednostek za 2024 r., musisz to zrobić samodzielnie (dotychczas rozliczenie robiło Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych).


Jeśli korzystasz ze zlecenia stałego i zdarza się, że na dzień jego wykonania nie masz wystarczających środków na rachunku - wkrótce będziemy mieć na to rozwiązanie. O ile wybierzesz taką opcję, spróbujemy pobrać pieniądze przez kolejne 3 dni robocze (teraz odrzucamy takie zlecenie przy pierwszej próbie).


Taryfa Prowizji i Opłat


Wstrzymujemy sprzedaż ubezpieczeń na życie i od innych zdarzeń dla kredytów odnawialnych oraz kart kredytowych. Jeśli masz takie ubezpieczenie, nadal możesz z niego korzystać.


O tych i o pozostałych zmianach w regulaminach i taryfie przeczytasz w Wykazie zmian.

 

Zestawienie dokumentów Wykaz zmian
Taryfa prowizji i opłat
Regulamin obsługi klientów
Tabele stóp procentowych
Regulamin rachunków dla osób fizycznych i klientów Private Banking
Regulaminu podstawowego rachunku płatniczego
Regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych i klientów Private Banking
Regulamin kart debetowych dla osób fizycznych i klientów Private Banking
Regulamin rachunku, do którego wydajemy karty debetowe dla dziecka w wieku 0-13 lat
Regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych i klientów Private Banking
Limity autoryzacyjne dla kart kredytowych dla osób fizycznych
Regulamin kredytu odnawialnego dla osób fizycznych i klientów Private Banking
Regulamin mPożyczki dla osób fizycznych
Regulamin kredytu gotówkowego dla osób fizycznych i klientów Private Banking
Regulamin kredytu samochodowego online
Regulamin udzielania Kredytu samochodowego
Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych
Regulamin WWJ dla posiadaczy MultiKonta
Regulamin otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowego Indywidualnego Konta Emerytalnego
Regulamin Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych dla osób fizycznych i klientów Private Banking

 

Kategorie:

Oferta indywidualna