powrót

AllianceBernstein – połączenie funduszy AB FCP I China Low Volatility Equity oraz AB SICAV I - All China Equity Portfolio

Od 8 marca 2024 r. subfundusz AB FCP I China Low Volatility Equity (przejmowany) został połączony z subfunduszem AB SICAV I - All China Equity Portfolio (przejmujący). Subfundusz przejmujący nie jest jeszcze dostępny w Supermarkecie Funduszy Inwestycyjnych (SFI). Obecnie pracujemy nad wprowadzeniem go do oferty.

Harmonogram zmian

Od 5 marca 2024 r. wszystkie zlecenia, które dotyczą AB FCP I China Low Volatility Equity składane w SFI są odrzucane przez Agenta Transferowego. Operacje dla subfunduszu przejmowanego zostały zablokowane w SFI. Złożone wcześniej zlecenia z datą przyszłą oraz aktywne zlecenia stałe nie będą wysłane.


8 marca 2024 r.
AlianceBernstein przydzieliło klientom, którzy inwestowali w AB FCP I China Low Volatility Equity tytuły uczestnictwa subfunduszu AB SICAV I - All China Equity Portfolio. AlianceBernstein zastosowało wycenę subfunduszu przejmującego z 8 marca 2024 r.

Od 11 marca 2024 r. nie dostajemy wycen dla subfunduszu AB FCP I China Low Volatility Equity. W efekcie wartość tej inwestycji w Moim portfelu inwestycyjnym wynosi 0 zł. Po wprowadzeniu subfunduszu przejmowanego do oferty SFI, zarejestrujemy operację połączenia, a Ty zobaczysz aktualny stan inwestycji w subfunduszu AB SICAV I - All China Equity Portfolio.

Przepraszamy za utrudnienia.